ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ปวดประจำเดือน (Dysmenorrhea)

ผู้หญิงส่วนใหญ่คงเคยมีอาการปวดประจำเดือน อาการปวดประจำเดือนคือ อาการปวดท้องขณะมีประจำเดือน พบได้ประมาณร้อยละ 70 ของผู้หญิงในวัยที่มีประจำเดือน ส่วนใหญ่จะปวดไม่มากและสามารถทำงานได้ปกติ ส่วนน้อยเท่านั้นที่อาจปวดรุนแรงจนต้องพักงาน อาการปวดประจำเดือนแบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดแรก คือปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ (Primarydysmenorrhea) จะพบในเด็กสาว ส่วนมากจะเริ่มมีอาการตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งแรก หรือไม่ก็เกิดขึ้นภายใน 3 ปีหลังมีประจำเดือนครั้งแรก จะมีอาการมากที่สุดในช่วงอายุ 15-25 ปี หลังจากวัยนี้อาการจะค่อยๆ ลดลง บางรายอาจหลังแต่งงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังมีบุตรแล้ว จะมีส่วนน้อยที่ยังอาจมีอาการตลอดไปจนถึงวัยหมดประจำเดือน ชนิดที่สอง คือ ปวดประจำเดือนชนิดทุติยภูมิ (secondary) จะมีอาการปวดครั้งแรกเมื่อมีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป โดยก่อนหน้านี้จะไม่เคยมีอาการปวดประจำเดือนเลย

สาเหตุของการปวดประจำเดือน คือ การปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ จะไม่มีความผิดปกติของมดลูกและรังไข่ แต่ปัจจุบันนี้เชื่อว่ามีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนประจำเดือนและมีการหลั่งสารพรอสตาแกลนดินมากผิดปกติ ทำให้มดลูกมีการบีบตัวเกร็งตัวเกิดอาการปวดบริเวณท้องน้อย การปวดชนิดทุติยภูมิ มักจะมีอาการผิดปกติของมดลูกหรือรังไข่ เช่น เยื่อมดลูกงอกผิดที่, เนื้องอกในมดลูก, มดลูกย้อยไปด้านหลังมาก, ปีกมดลูกอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น อารมณ์ก็มีส่วนเสริมความรุนแรงของอาการปวดประจำเดือนทั้ง 2 ชนิด พบว่าคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายหรือมีความเครียดจะมีอาการปวดรุนแรงกว่าคนที่มีอารมณ์ดี

24 ธันวาคม 2545

By

Views, 4575