ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ชายวัยทอง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ชายวัยทอง

โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ชายวัยทอง

1. ผู้ชายวัยทองต่างกับผู้หญิงวัยทองตรงที่ผู้หญิงวัยทองเมื่อถึงเวลารังไข่จะหยุดทำงาน การสร้างฮอร์โมนเพศหญิงจะหมดไป เพราะฉะนั้นผู้หญิงหลายคนซึ่งมีความจำเป็นจะต้องได้ฮอร์โมนทดแทนนั้น เป็นฮอร์โมนทดแทนที่พวกเธอขาดหายไป แต่ผู้ชายต่างกันตรงที่ว่าปริมาณฮอร์โมนเพศชายที่เป็นอิสระ เมื่ออายุมากขึ้นจะลดลงไป ทำให้ไม่พอที่จะใช้งาน

ดังนั้นเมื่อเกิดอาการขึ้นการเติมฮอร์โมนเพศชายเข้าไปจึงเป็นฮอร์โมนเพศชายเสริม ไม่ใช่ฮอร์โมนเพศชายทดแทน ก็คือการเสริมส่วนที่พร่องไป เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว การได้ฮอร์โมนเพศชายจึงสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของการได้รับในแต่ละวันได้ และสามารถจะปรับด้วยตนเองได้ โดยดูจากอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ส่วนการที่จะรับในปริมาณเท่าใดนั้น จำเป็นต้องไปรับการปรึกษาจากแพทย์ จนสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของฮอร์โมนที่ได้ให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละวันได้ หรือถ้าเกิดมีการผลิตจากร่างกายตัวเองได้มากขึ้น วันนั้นอาจจะต้องการฮอร์โมนจากภายนอกน้อยลง

อย่าลืมว่า ผู้ชายนั้นจะยังคงสร้างฮอร์โมนเพศชายอยู่ไปตลอดชีวิต เพียงแต่ปริมาณการผลิตนั้นจะลดลงไปตามวัย และปริมาณฮอร์โมนเพศชายที่เป็นอิสระก็จะลดลงไปเช่นกัน การดูแลสุขภาพที่ดีจะทำให้มีการผลิตฮอร์โมนเพศชายในร่างกายได้มากขึ้น

2. ผู้ชายมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนได้เช่นกัน แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยกว่าผู้หญิง และมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีอายุสูงวัยกว่าผู้หญิงมาก ขณะเดียวกันผู้ชายวัยทองก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงมากกว่าตอนที่อายุยังน้อย ทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทอง ผู้ชายจะขาดฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า DHEA ฮอร์โมนชนิดนี้มีคุณสมบัติที่จะไปทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวผนังหลอดเลือดมีการยืดหยุ่นดี ทำให้ไม่มีไขมันมาเกาะที่ผนังหลอดเลือดได้ง่าย ขณะเดียวกัน ถ้าเรามีปริมาณฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า เทสโตสเตอโรนในระดับที่สูง จะช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกาย ทำให้ไม่มีไขมันไปเกาะที่หลอดเลือดมากนักโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงจึงลดลงเช่นกัน

การศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ชายที่ได้รับฮอร์โมนเพศชายเสริมที่เรียกว่าเทสโตสเตอโรนอันเดคาโนเอต หรือ TU นั้น อาการเจ็บหน้าอกจะลดลงไปส่วนผู้ชายที่ได้ฮอร์โมนเพศชายเสริมดังกล่าว ในกรณีที่กระดูกบาง ก็พบว่ากระดูกหนาตัวขึ้นเช่นกัน

*******************************************

ที่มาของข้อมูล: หมอชาวบ้าน 26/309 มกราคม 2548 หน้า 39

21 September 2548

By โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Views, 5462