เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

Download

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  คู่มือการบริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry) ผู้ป่วยนอก สำหรับหน่วยงานกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 135  192 
  การบำบัดรักษาด้วยไฟฟ้าแบบ modifed ECT  กรมสุขภาพจิต 165  186 
  การออกคลีนิคสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในโรงพยาบาลเครือข่าย  กรมสุขภาพจิต 165  164 
  คู่มือการปฏิบัติงาน (ผู้ป่วยใน)  กรมสุขภาพจิต 174  173 
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน  กรมสุขภาพจิต 152  169 
  มาตรฐานการดำเนินงาน_ศูนย์สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 166  186 
  มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  กรมสุขภาพจิต 184  223 
  มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน  กรมสุขภาพจิต 161  189 
  ระเบียบปฏิบัติ (การจัดการยาความเสี่ยงสูง)  กรมสุขภาพจิต 151  150 
  ระเบียบปฏิบัติ- การติดตาม coaching เป็นพี่เลี้ยงวิชาการ  กรมสุขภาพจิต 140  169 
  ระเบียบปฏิบัติการประชุม (Tele Conference) ของกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 165  151 
  คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น (ฉบับปรับปรุง)  กรมสุขภาพจิต 140  182 
  คู่มือการให้บริการฟื้นฟูทางจิตสังคม สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ปี 2560 โรงพยาบาลสวนปรุง  กรมสุขภาพจิต 144  165 
  คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับทีมสหวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตตามระดับความเร่งด่วน (staging)  กรมสุขภาพจิต 189  175 
  คู่มือการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชตามเขตพื้นที่บริการสุขภาพ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  กรมสุขภาพจิต 147  179 
  คู่มือความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ ฉบับปรับปรุง  กรมสุขภาพจิต 146  182 
  คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัย สำหรับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2561)  กรมสุขภาพจิต 131  155 
  คู่มือนัดหมาย และติดตามสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  กรมสุขภาพจิต 179  267 
  คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น (ฉบับปรับปรุง)  กรมสุขภาพจิต 142  139 
  คู่มือบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง  กรมสุขภาพจิต 163  165 
  คู่มือบริการรับยาต่อเนืองระบบนัด One Stop Service โรงพยาบาลศรีธัญญา  กรมสุขภาพจิต 145  169 
  คู่มือบริหารรับยาต่อเนื่อง โรงพยาบาลศรีธัญญา  กรมสุขภาพจิต 169  190 
  คู่มือร้องเรียนกรมสุขภาพจิต ปี 2563  กรมสุขภาพจิต 455  457