02 149 5555 ถึง 60

 

Our Location

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02 149 5555 ถึง 60
โทรสาร 0 2149 5512
ติดต่อสารบรรณกลางกรมสุขภาพจิต : saraban@dmh.mail.go.th
สอบถามข้อมูลเรื่อง Website : ict@dmh.mail.go.th

 

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ

 


Preset Colors