ข่าวแจกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่อง : กรมสุขภาพจิต เดินหน้าสร้างสังคมออนไลน์สีขาวที่ปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน จับมือเครือข่ายภายใต้โครงการ Game On: Digitally Safe and Sound

เปิดอ่าน: 247

วันที่: 2 September 2565

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์2565) กรมสุขภาพจิต และ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ประสานความร่วมมือเปิดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสานสัมพันธ์ครอบครัวพร้อมรับมือผลกระทบบนโลกออนไลน์ Game On: Digitally Safe and ณ ห้องประชุม Sapphire 201 อาคาร Impact Forum โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจกับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ในการสร้างสังคมออนไลน์สีขาว โดยใช้เกมและบอร์ดเกมเป็นสื่อกลางการสื่อสารไปสู่เยาวชน รวมถึงเป็นตัวกลางสร้างพื้นที่แห่งการสนทนาในครอบครัว เน้นให้ครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนมาโดยตลอด โดยเราต้องการให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนได้เติบโตทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ และเด็ก ๆ สามารถรู้เท่าทันความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ได้ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว คือ “3C” ได้แก่ Content – เยาวชนรับรู้เนื้อหาอันตราย ข้อความรุนแรง เกลียดชัง Contact - เยาวชนเสี่ยงจากการเชื่อมต่อบุคคลที่ปฏิบัติต่อเราไม่ดี หาผลประโยชน์ หรือหลอกลวงเรา และ Conduct – เยาวชนเองอาจเผลอใช้ช่องทางนี้ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือเผลอโพสท์ไม่ดีต่อคนอื่นอย่างไม่ตั้งใจ การที่กรมสุขภาพจิตร่วมมือกับบริษัทการีนา ออนไลน์ ในครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือสำคัญระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างสังคมออนไลน์ กระทรวงสาธารณสุขจึงยินดีที่จะดำเนินการสนับสนุนโครงการหรือแนวทาง เพื่อพัฒนาส่งเสริมขีดความสามารถให้เด็กและเยาวชน รวมไปถึงส่งเสริมการกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้พร้อมรับมือผลกระทบ บนโลกออนไลน์ทุกรูปแบบเพราะเยาวชนไทยคือบุคคลสำคัญ พวกเขาคืออนาคตข้างหน้าของประเทศไทย พวกเขาคือผู้ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตต่อไป แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เด็กและเยาวชนคือตัวแปรที่สำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยและประเทศชาติในอนาคตการพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนให้พวกเขาสามารถเติบโตได้อย่างมีความสุขและสามารถพัฒนาศักยภาพได้สูงสุดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก พื้นที่ปลอดภัยบนสังคมออนไลน์ จึงกลายเป็นภารกิจเร่งด่วนของทุกคนที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นเนื่องจากเด็กและเยาวชนในปัจจุบันสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลาและใช้ชีวิตส่วนมากอยู่บนโลกออนไลน์ ดังนั้นการผลักดันให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยขึ้นบนสังคมออนไลน์ ส่งเสริมแนวคิดการสร้างและแบ่งปันพลังบวกสู่คนรอบข้างและคนในสังคม เช่น การ “เปิดใจ เปลี่ยนแปลง ปิดจอ” หรือ การ “คิดดี พูดดี ทำดี” ที่กรมสุขภาพจิตและบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ร่วมกันนำเสนอ จะสร้างเสริมให้เกิดสังคมที่มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นในประเทศไทยตรงกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสานสัมพันธ์ครอบครัวพร้อมรับมือผลกระทบบนโลกออนไลน์ สร้างความตระหนักเรื่องนี้ในสังคมผ่านทุกครอบครัว เพราะผู้ปกครองเองก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนเยาวชนเช่นกัน การจะเชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัวที่ต่างวัย ให้รู้จัก “เปิดใจ ศึกษา และขยับเข้าหา” จะเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัวในการเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างปลอดภัย นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปลูกฝังให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันและเข้าใจการใช้สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในครอบครัว ควรช่วยกันปลูกฝังในเรื่องดังกล่าวเพื่อช่วยกันป้องกันและลดปัญหาหรือภัยออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยของเรา โครงการ Game On: Digitally Safe and Sound เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจกับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ในการสร้างสังคมออนไลน์สีขาว โดยใช้เกมเป็นสื่อกลางการสื่อสารไปสู่เยาวชน รวมถึงเป็นตัวกลางสร้างพื้นที่แห่งการสนทนาในครอบครัว เพราะเราเชื่อว่าครอบครัวเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี ชุดหนังสั้น Be Strong, Be Kind, Be There ที่เริ่มทยอยปล่อยออกไปให้รับชมกันแล้ว โดยหนังสั้นชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักทั้งในกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองในวงกว้างถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมพลังบวก และสานสัมพันธ์เยาวชนและครอบครัวพร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์ของเด็ก ๆ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ทาง กรมสุขภาพจิตและบริษัท การีนา ออนไลน์ ได้ร่วมพัฒนาบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า “The.Net Threat เกมกลโลกไซเบอร์” ซึ่งมีการจัดงาน Play Test ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ และแผนการดำเนินการถัดไปนั้น บริษัท การีนา ออนไลน์ จะดำเนินการผลิตบอร์ดเกมเพื่อส่งต่อให้กรมสุขภาพจิตเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยกระจายสู่เด็กและเยาวชนต่อไป เพราะอินเทอร์เน็ตนั้นมีประโยชน์ถ้าเราเข้าใจและใช้มันอย่างถูกต้อง และเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคมออนไลน์ให้เป็นสังคมสีขาวที่ปลอดภัย ภายใต้การทำธุรกิจของบริษัท การีนา ออนไลน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ต่อไปในอนาคต