ข่าวแจกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่อง : “กรมสุขภาพจิต” จับมือ “Tero Music” เปิดโปรเจค “In The Mood For Love” ใช้ดนตรีส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ผู้ที่กักตัวเฝ้าสังเกตอาการ และจุดฉีดวัคซีน

เปิดอ่าน: 52

วันที่: 14 พฤษภาคม 2564

กรมสุขภาพจิต ร่วมมือกับ Tero Music ในเครือ Tero Entertainment ในการส่งเสริมสุขภาพจิตของคนไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม ผู้ที่กำลังกักตัวและเฝ้าสังเกตอาการ และผู้ที่มารับวัคซีนตามจุดฉีดวัคซีนต่าง ๆ โดยเปิดตัวโปรเจค “In The Mood For Love” ผ่านแนวคิดใช้ดนตรีบำบัดสุขภาพจิต และช่วยส่งเสริมการสร้างบรรยากาศส่งต่อความรักและความห่วงใยในสังคม วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า จากการติดตามของกรมสุขภาพจิตพบว่าการระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้ประชาชนมีความเครียดและวิตกกังวลมากขึ้น โดยเฉพาะความกังวลเมื่อต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม เมื่อต้องกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ และเมื่อต้องฉีดวัคซีน กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของประชาชนในกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีสุขภาพจิตที่ดีจะส่งผลให้เกิดสุขภาพกายที่ดีตามไปด้วย และการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยลดความเครียดในการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและการฉีดวัคซีน การทำงานร่วมกับ การทำงานร่วมกับ Tero Music ค่ายเพลงที่สร้างสรรค์ บริหารศิลปิน และ คอนเทนต์เพลงหลากหลายจำนวนมาก มาช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการดูแลประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 นอกจากนี้ “In The Mood For Love” ยังสะท้อนถึงเป้าหมายของกรมสุขภาพจิตที่ต้องการสังคมไทยมีบรรยากาศส่งต่อความรักและความห่วงใยซึ่งกันและกัน เป็นความรู้สึกดีดีที่ส่งให้กันในสังคม และส่งต่อไปยังผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย คุณเนล ทอมป์สัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท​ เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือว่า การร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยเหลือสุขภาพจิตของคนในสังคมไทยโดยเฉพาะในจุดที่กำลังมีความวิตกกังวล เป็นการสร้างความสุขให้คนไทยอีกทางหนึ่ง ซึ่งตรงกับเป้าหมายของ Tero Entertainment ที่ต้องการให้เสียงเพลงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขให้กับคนไทย จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตในครั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ เบื้องต้นได้มีการสร้างเพลย์ลิสท์ความยาวกว่า 3 ชั่วโมง โดยทางกระทรวงสาธารณสุขสามารถนำไปใช้เปิดเพื่อสร้างบรรยากาศในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม จุดฉีดวัคซีน หรือประชาชนที่กำลังกักตัวอยู่ที่บ้านก็สามารถนำไปใช้งานได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเพลย์ลิสท์นี้ผ่านการคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ เน้นการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและลดความกังวล ประกอบไปด้วยบทเพลงของศิลปินชื่อดัง เช่น Slot Machine, โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, Bedroom Audio, Better Weather, Chilling Sunday, Fellow fellow, Electric Neon Lamp, Kob Flat Boy, เกิบ ณัฐพงศ์, เอย ธนพรรษ์ และ Melanie เป็นต้น นอกจากเพลย์ลิสท์ชื่อเดียวกันกับโปรเจค หรือ “In The Mood For Love” นี้แล้ว ภายใต้โปรเจค In The Mood For Love ยังคงจะมีความร่วมมือและนวัตกรรมอื่น ๆ ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยในกลุ่มต่าง ๆ และสร้างบรรยากาศส่งต่อความรักและความห่วงใยในสังคมไทยต่อไป สามารถติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของกรมสุขภาพจิตและ Tero Entertainment