แนวทางปฏิบัติสำหรับทีมสหวิชาชีพ เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่อง : แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2563)

เปิดอ่าน: 1724

วันที่ประกาศ: 29 September 2563

ไฟล์แนบ :  แผนฟื้นฟูจิตใจ-ฉบับปรับปรุง ปี64.pdf