แนวทางปฏิบัติสำหรับทีมสหวิชาชีพ เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่อง : บทเรียนการดำเนินงานการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนามกรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เปิดอ่าน: 892

วันที่ประกาศ: 13 May 2564

ไฟล์แนบ :  บทเรียน รพ.สนาม16-4-64.pdf