วีดีโอ หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

ดูทั้งหมดบน Youtube

iTem Description View Download
 แนะนำหลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 Introducing the Mind Care Program 3239 364
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที่ 1: ฝึกสมาธิ ลดความว้าวุ่นใจ 2373 323
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐานในการทำกิจต่างๆ 1355 250
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที 3 ฝึกสติในการกิน 995 245
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์ 1211 240
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 5 สติใคร่ครวญ 1030 226
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 6 สติสื่อสาร 906 226
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 7 สติเมตตา 1212 216
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 8 สถิเป็นวิถี 1140 205
 การดาวน์โหลด ระฆังสติ Application Thai MIO 2692 254