วีดีโอ หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

ดูทั้งหมดบน Youtube

iTem Description View Download
 แนะนำหลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 Introducing the Mind Care Program 3273 373
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที่ 1: ฝึกสมาธิ ลดความว้าวุ่นใจ 2431 331
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐานในการทำกิจต่างๆ 1403 268
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที 3 ฝึกสติในการกิน 1011 257
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์ 1235 253
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 5 สติใคร่ครวญ 1052 236
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 6 สติสื่อสาร 928 236
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 7 สติเมตตา 1232 229
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 8 สถิเป็นวิถี 1169 217
 การดาวน์โหลด ระฆังสติ Application Thai MIO 2729 271