วีดีโอ หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

ดูทั้งหมดบน Youtube

iTem Description View Download
 แนะนำหลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 Introducing the Mind Care Program 1266 172
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที่ 1: ฝึกสมาธิ ลดความว้าวุ่นใจ 1189 153
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐานในการทำกิจต่างๆ 611 131
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที 3 ฝึกสติในการกิน 483 129
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์ 476 120
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 5 สติใคร่ครวญ 438 105
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 6 สติสื่อสาร 412 99
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 7 สติเมตตา 375 101
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 8 สถิเป็นวิถี 445 91
 การดาวน์โหลด ระฆังสติ Application Thai MIO 1419 108