02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

CIO

นพ. ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์

CIO กรมสุขภาพจิต

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง Chief Information Officer : CIO

ชื่อ-สกุล : นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์, Dr.Sirisak Thitidilokrat

ตำแหน่ง : รองอธิบดี, Deputy Director - General

วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2565 กรมสุขภาพจิตเป็นองค์กรดิจิทัลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

เบอร์ติดต่อ : Tel 0 2590 8014 , 0 2590 8441 Fax 0 2149 5512

E-mail : sirisakthi@me.com

ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง : 2565-ปัจจุบัน

ติดต่อ : อาคาร 4 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

Preset Colors