02 149 5555 ถึง 60

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)

 

เรื่อง: แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)

หน่วยงาน:กรมสุขภาพจิต

Download: คลิกที่นี่เพื่อ download เอกสาร (683)

 

Preset Colors