เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

จำนวนผู้ป่วยจิตเวช ER ปีงบประมาณ 2561 - 2565 หน่วยงานในสังกัดฯ

ประจำปี พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)

ปี หน่วยงาน ปีงบประมาณ (หน่วยนับ : ราย)
2563 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 7,167
2563 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 5,797
2563 โรงพยาบาลศรีธัญญา 5,685
2563 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 5,327
2563 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 4,492
2563 โรงพยาบาลสวนปรุง 3,466
2563 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 3,195
2563 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 2,992
2563 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 1,678
2563 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 1,654
2563 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 1,522
2563 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 1,218
2563 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 453
2563 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 300
2563 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 128
2563 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 69
2563 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต้ 0
2563 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 0
2563 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 0
2563 สถาบันราชานุกูล 0

ที่มา : รายงาน สจ.รง. 201 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต

สูตร

จำนวนผู้ป่วยรับ Refer x 100 / จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด