02 149 5555 ถึง 60

ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช

คลินิก: บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323

หน่วยงาน: สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

โทร: 0 2248 8999

วันทำการ: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

เวลาทำการ: 08.30 – 16.30 น.

เจ้าหน้าที่ให้บริการ: นักจิตวิทยาให้การปรึกษา

Download: -

Preset Colors