02 149 5555 ถึง 60

การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เรื่อง : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีศึกษาด้านหลักการบริหารราชการที่ดีและการบริหารทรัพยากรบุคคลจากศาลปกครอง

หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต

วันที่ : 26 April 2564

Views : 2964

Download: คลิกที่นี่เพื่อ download เอกสาร (383)

 

Preset Colors