02 149 5555 ถึง 60

 

แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต

=: คุณพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด? :=

พอใจมาก ค้นปุ๊บเจอปั๊บ สะดวกมาก

ก็พอใจนะ สะดวกดี

เฉยๆ

ไม่พอใจ หาข้อมูลยากมาก ไม่สะดวกเลย


Preset Colors