02 149 5555 ถึง 60

การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เรื่อง : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ

หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต

วันที่ : 21 April 2565

Views : 2956

Download: คลิกที่นี่เพื่อ download เอกสาร (244)

 

Preset Colors