02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

รายละเอียด E-Books เรื่อง: วินัย : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

เจ้าของ/ผู้ผลิต: สำนักงาน ก.พ.

ชื่อเรื่อง/Title: วินัย : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

จำนวนหน้า: 0 หน้า

ชนิดของไฟล์ข้อมูล: PPT

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.pdf):

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.Zip): 8MB

Download เอกสาร: Click ที่นี่เพื่อ Download ครับ.

จำนวนที่ Views ทั้งหมด: 2371 ครั้ง

จำนวนที่ Download ทั้งหมด: 1966 ครั้ง

Preset Colors