02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

รายละเอียด E-Books เรื่อง: รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เจ้าของ/ผู้ผลิต: กรมสุขภาพจิต

ชื่อเรื่อง/Title: รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

จำนวนหน้า: 1 หน้า

ชนิดของไฟล์ข้อมูล: PDF

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.pdf): 156KB

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.Zip): 156KB

Download เอกสาร: Click ที่นี่เพื่อ Download ครับ.

จำนวนที่ Views ทั้งหมด: 528 ครั้ง

จำนวนที่ Download ทั้งหมด: 378 ครั้ง

Preset Colors