02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

 

พ่อแม่ควรแก้อย่างไร เมื่อลูกเป็นเด็กขี้กลัว

พ่อแม่ควรแก้อย่างไร เมื่อลูกเป็นเด็กขี้กลัว

หลายครอบครัวประสบปัญหาลูก ๆ หลาน ๆ เป็นเด็กขี้กลัว ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในวัยเด็กเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในอนาคต และมีส่วนหล่อหลอมตัวตนเมื่อเด็กเติบใหญ่ด้วย

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ประสบปัญหาที่ว่านั้น และกำลังกังวลอยู่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กรมการแพทย์ บอกว่า เด็กขี้กลัวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด หากพ่อแม่ผู้ปกครองมีความเข้าใจ สามารถรับมือปรับพฤติกรรมความกลัวของเด็กได้

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า ความกลัวของเด็กพบได้ตามธรรมชาติในช่วงวัย 3-5 ปี สาเหตุหลัก ๆ ที่ลูกน้อยกลายเป็นเด็กขี้กลัว คือ มีแบบอย่างของคนขี้กลัว มีความวิตกกังวล และถูกข่มขู่ ถูกหลอก ทำให้ตกใจกลัวอยู่บ่อย ๆ หรือมีประสบการณ์ที่ทำให้ตกใจอย่างรุนแรงมาก่อน เช่น ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว ถูกตี ถูกดุว่าอย่างรุนแรง ขาดคนประคับประคอง ขาดการฝึกฝนทักษะ ทำให้ขาดความมั่นใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ดี

ผศ.พิเศษ แพทย์หญิงปราณี เมืองน้อย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะแนวทางแก้ว่า วิธีการแก้ไขเพื่อปรับพฤติกรรมลูก คือ ลดท่าทีข่มขู่ การหลอกทุกรูปแบบให้เด็กหวาดกลัว เพราะจะเป็นการเพิ่มความวิตกกังวลและความกลัวให้แก่เด็กโดยไม่จำเป็น ควรแสดงท่าทีอบอุ่น ปลอบประโลม เข้าใจความรู้สึกของเด็ก บอกความจริงที่เกิดขึ้น และเบี่ยงเบนความสนใจไปยังสิ่งอื่น ทำซ้ำ ๆ สม่ำเสมอ เพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตนเอง การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะส่งผลให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง และสภาพแวดล้อมมากขึ้น ฝึกให้เผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวทีละน้อย ค่อยเป็นค่อยไปและคอยให้กำลังใจเป็นระยะ จนเด็กสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวได้ แต่ถ้าลองแล้วยังไม่ได้ผล ควรพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อทำการบำบัดรักษาต่อไป

8 August 2562

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 2026

 

Preset Colors