02 149 5555 ถึง 60

 

6 สัญญาณ ที่บอกว่าลูกกำลังเสพติดสื่อออนไลน์

6 สัญญาณ ที่บอกว่าลูกกำลังเสพติดสื่อออนไลน์

การใช้สมาร์ทโฟนอย่างไม่ถูกต้องอาจสร้างปัญหาให้กับตัวเด็กเองรวมถึงครอบครัว เช่น อาจเกิดการติดเกม ติดจอ หรือมีอาการป่วยทางจิตได้

การเสพติดสื่อออนไลน์ อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคอ้วน ภาวะซึมเศร้า โรคเครียด ขาดสมาธิ ขาดความรับผิดชอบในการทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หากไม่อยากให้ลูกติดสื่อออนไลน์ ต้องพยายามจำกัดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กโดยกำหนดให้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน หาเวลาสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เพื่อนฝูง และทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น

ปัจจุบันสื่อออนไลน์กลายเป็นปัจจัยที่เพิ่มมาในชีวิตประจำวันของทุกๆ คนไปแล้ว ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ พฤติกรรมของทุกคนจึงมีแนวโน้มที่เปลี่ยนไป มีการติดจอ ติดการใช้สื่อจากสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์มากขึ้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งหมายรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) อย่าง Facebook, Twitter, Instagram และอื่นๆ ด้วย การที่เราเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้ง่ายขึ้น ทำให้หลายคนมีความเสี่ยงที่จะเสพติดสื่อเหล่านี้มากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะวัยเรียน วัยรุ่น เพราะเข้าถึงได้รวดเร็วทันใจ ตอบโจทย์ชีวิตยุคปัจจุบันได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือจะต้องเสพติดสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียทั้งหมด การจะติดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล รวมถึงการอบรมสร้างวินัยการใช้ internet ของผู้ปกครองให้กับเด็กๆ เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมมากกว่า

6 สัญญาณการติดสื่อโซเชียล / สื่อสังคมออนไลน์

อยู่กับโซเชียลมีเดียนานติดต่อกันหลายชั่วโมง

ถือโทรศัพท์และเปิดดูเว็บหรือคลิปทั้งวัน ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตาม

เมื่อไม่ได้ใช้สื่อเหล่านี้จะรู้สึกกระวนกระวายใจ หงุดหงิด

พยายามที่จะควบคุมการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของตัวเอง แต่ไม่สามารถควบคุมได้

ชอบใช้โซเชียลมีเดียเพื่อคลายเครียด

สำหรับเด็กในวัยเรียนหรือวัยรุ่น จะมีพฤติกรรมชอบเก็บตัวอยู่ในห้อง และอาจมีพฤติกรรมโกหกหรือปิดบัง เพื่อที่จะได้เล่นโซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

สัญญาณเหล่านี้เป็นการเตือนว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าครอบงำชีวิตประจำวัน และหากใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลเสียให้เกิดปัญหาทางการเรียน การทำงาน เกิดปัญหากับเพื่อน และเกิดปัญหาในครอบครัวได้ หรือบางครั้งอาจทำให้เกิดอาการป่วยทางจิตได้เช่นกัน ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ปัญหาด้านอาชญากรรม ความรุนแรงทางเพศต่างๆ ได้ในท้ายที่สุด เหตุการณ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการที่เด็กๆ ติดเกม ติดสื่อออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย เพราะได้เห็นตัวอย่างหรือรับแรงกระตุ้นที่ผิด หรือการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้รับการควบคุมดูแลจากผู้ปกครองหรือคนรอบกายในทางที่เหมาะสมและควรจะเป็น

โรคทางกายที่เกิดการเสพติดสื่อโซเชียล

โรคอ้วน เกิดจากการไม่ยอมไปไหน นั่ง กิน นอน ไม่ทำอะไรนอกจากดูสื่อออนไลน์ หรือตั้งหน้าตั้งตารอที่จะถึงเวลาดู

ภาวะซึมเศร้า โรคเครียด จากการหมกมุ่นอยู่กับหน้าจอเกินไป

หากอยู่ในวัยเรียน วัยรุ่น ก็จะมีเรื่องของการขาดสมาธิ ขาดความรับผิดชอบในการทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การป้องกันปัญหาการติดสื่อสังคมออนไลน์

พยายามจำกัดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียให้ลดลงหรือกำหนดเวลาใช้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน และอาจต้องมีการเตือนหรือควบคุมจากคนรอบข้างบ้างหากมีการใช้เกินเวลาที่กำหนด

หากิจกรรมหรืองานอดิเรกอย่างอื่นทำ ที่สามารถให้ความสนุก ความเพลิดเพลินได้เช่นกัน เช่น การเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น

จัดเวลาสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว และเพื่อนฝูง

เมื่อเริ่มคิดว่าตนเองหรือบุตรหลานมีอาการเข้าข่ายเสพติดสื่อออนไลน์ หรือที่เรียกว่า Social Addiction แล้ว อาจลองปรับพฤติกรรมตามคำแนะนำข้างต้นดู แต่หากคิดว่าไม่สามารถรับมือกับพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ได้ พ่อแม่ควรรีบพาบุตรหลานเข้าพบและปรึกษากับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโดยเร็วที่สุด หากในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่ ควรนัดปรึกษากับจิตแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัย และให้การรักษาในลำดับต่อไป

31 May 2564

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 5991

 

Preset Colors