02 149 5555 ถึง 60

 

สสส.หนุนปรับการทำงาน 3 ด้านสร้างระบบสุขภาพฝ่าภัยโควิด-19

สสส.หนุนปรับการทำงาน 3 ด้านสร้างระบบสุขภาพฝ่าภัยโควิด-19

สสส.ร่วมจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ปรับการทำงานฝ่าโควิด-19 เน้น 3 ด้าน “หน่วยงาน-ชุมชน-สื่อสาร” ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เชื่อมโยงนวัตกรรม-องค์ความรู้ด้านการดูแลและรักษาสุขภาพทั่วโลก สร้างเสริมระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการเสวนาออนไลน์ “Empowering Smart Healthcare Innovation Thailand การขับเคลื่อน นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และ บริการสุขภาพแก่คนทั้งมวล” ว่า วิกฤตโควิด-19 สสส. ได้ปรับแนวทางทำงานโดยมุ่งเสริมพลังให้องค์กรและชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้วยการดำเนินงาน 3 ด้าน 1. การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพ ให้มีรูปแบบที่เข้าถึงง่าย เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาสื่อรณรงค์ภายใต้โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา” เช่น หนังสือคู่มือชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา โปสเตอร์ตลาด วัด บ้าน พร้อมร่วมพัฒนากลไกและองค์ความรู้ เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ไทยรู้สู้โควิด” และ แอปพลิเคชัน“หมอพร้อม” 2.การทำงานร่วมกับชุมชน ให้มีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพของคนในชุมชนจัดตั้ง Home Isolation 3 การประสานกับภาคสังคมในการสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง เช่น ชุมชนแออัด คนไร้บ้าน

“ในยุคดิจิตัล สสส. ปรับใช้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการสร้างเสริมสุขภาพในหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ซึ่งเป็นระบบคลังของสารและเครื่องมือสร้างสุขภาพที่มีการรวบรวมชุดความรู้ คู่มือ แอปลิเคชั่นและสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ กว่า 10,000 ชิ้น โดยมีการนำมาจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น จัดกลุ่มเพศ อายุ ประเด็นสุขภาพ โรคประจำตัว โดย สสส.ได้ร่วมมือกับ สปสช. ใช้ปัญญาประดิษฐ์นำสารและเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมส่งตรงเข้าสู่โทรศัพท์มือถือรายบุคคล”ดร.สุปรีดากล่าว

ดร.สุปรีดา กล่าวต่อว่า งาน Thailand Internation al Health Expo 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20-23 มกราคม 2565 จะช่วยทำให้ประชาชนและผู้ที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และมีความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้นผ่านเนื้อหาที่ สสส.นำเสนอการสุขภาวะทุกมิติ ตามหลักสร้าง-นำ-ซ่อม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวที ในการพูดคุยเสวนาการตรวจสอบข่าวลวง ผ่านแพลตฟอร์ม Co-fact (Collaborative fact checking) ที่ช่วยประชาชนในการตรวจสอบข่าวลวงในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีข้อมูลที่หลากหลาย

25 November 2564

ที่มา บ้านเมือง

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 551

 

Preset Colors