02 149 5555 ถึง 60

 

ประวัติ "วันสาธารณสุขแห่งชาติ" 27 พฤศจิกายนของทุกปี

ประวัติ "วันสาธารณสุขแห่งชาติ" 27 พฤศจิกายนของทุกปี

วันสาธารณสุขแห่งชาติ 2564 ตรงกับวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน ถือเป็นวันรำลึกถึงการสถาปนากระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมด้านอนามัยให้ประชาชนมาอย่างยาวนาน มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างไร ติดตามได้จากบทความนี้

รู้จัก "วันสาธารณสุขแห่งชาติ" ตรงกับวันที่เท่าไร?

วันสาธารณสุขแห่งชาติ คือ วันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งหน่วยงานราชการ ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ ดูแลส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันรักษาโรคภัยให้แก่ประชาชน โดยเดิมทีถือวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2461 เป็นวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ตามวันที่ประกาศพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องที่ลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนวันสาธารณสุขเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา

ประวัติวันสาธารณสุขแห่งชาติ

จุดเริ่มต้นของวันสาธารณสุขไทย ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงตั้ง "กรมการพยาบาล" ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อดูแลกิจการศิริราชพยาบาล โดยมีหน้าที่จัดการศึกษาวิชาแพทย์ และจัดการปลูกฝีให้แก่ประชาชน

ต่อมาปี พ.ศ. 2432 กรมพยาบาลย้ายมาสังกัดภายใต้กระทรวงธรรมการ เริ่มมีการจัดตั้งกองแพทย์ นำยารักษาโรคราคาถูกมาจำหน่ายให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2448 กรมพยาบาลถูกยุบ โรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกรมพยาบาล ถูกโอนย้ายไปใต้สังกัดกระทรวงนครบาลแทน

พ.ศ. 2455 ทางกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ว่าควรมีการจัดตั้งกรมพยาบาลขึ้นอีกครั้ง เพื่อป้องกัน 4 โรคสำคัญที่แพร่ระบาด ได้แก่ โรคฝีดาษ อหิวาตกโรค กาฬโรค และไข้พิศม์ (ไข้มาลาเลีย) โดยจะมีการปรับปรุงกิจการของกรมพยาบาลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 มีการได้ประกาศตั้ง "กรมสาธารณสุข" และสถาปนาเป็น "กระทรวงสาธารณสุข" ในปี พ.ศ. 2485 มาจนถึงปัจจุบัน

เครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุขไทย

ตราเครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุข มีลักษณะเป็นรูปคบเพลิงมีปีก โดยมีงูพันรอบคบเพลิง กลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีวิชาชีพทางการแพทย์ โดยมีความหมายที่ซ่อนอยู่ ดังนี้

ไม้คทา หมายถึง อำนาจความรุ่งเรือง การป้องกันภัย และการมีสุขภาพกายที่ดี

งู หมายถึง ความเฉลียวฉลาด และความรอบรู้

ปีกสองปีก หมายถึง ความขยันขันแข็ง และความคล่องแคล่วว่องไว

ส่วนที่มาของเครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุข มาจาก "คทา" และ "งู" ของ Esculapius ซึ่งเป็น "เทพเจ้าแห่งการแพทย์" ของกรีกโบราณนั่นเอง

เครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุขไทย

เครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุขไทย

กิจกรรมวันสาธารณสุขแห่งชาติ

ทุกวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันสาธารณสุขแห่งชาติ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขแก่ประชาชน

29 November 2564

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 6411

 

Preset Colors