02 149 5555 ถึง 60

 

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้น Booster ด้วยวัคซีนอะไรดี

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้น Booster ด้วยวัคซีนอะไรดี

การจองนัด “ฉีดวัคซีนเข็ม 3” ไม่ว่าจะเป็นฉีดเข็ม 3 ไฟเซอร์ด้วยสิทธิ์ที่รัฐจัดสรรให้ หรือวัคซีนโมเดอร์นาที่สั่งจองไว้ ก็ล้วนเป็นคำถามคาใจของคนที่เพิ่งฉีดวัคซีนครบโดสไปตามกำหนด คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุดสำหรับการฉีดเข็มกระตุ้น หรือ เข็มที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 9 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3)

การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตรายเดียวกัน ได้แก่

1. Sinovac - Sinovac หรือ Sinopharm - Sinopharm

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ด้วย AstraZeneca หรือ Pfizer - Moderna ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2

2. AstraZeneca - AstraZeneca

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ด้วย Pfizer - Moderna ตั้งแต่ 3 - 6 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2

3. Pfizer - Pfizer หรือ Moderna - Moderna

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ด้วย Pfizer - Moderna ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2

การฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ได้แก่

1. Sinovac / Sinopharm - AstraZeneca

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ด้วย AstraZeneca หรือ Pfizer - Moderna ตั้งแต่ 3 - 6 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2

2. Sinovac / Sinopharm - Pfizer

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ด้วย Pfizer - Moderna ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2

3. AstraZeneca - Pfizer

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ด้วย Pfizer - Moderna ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2

ปัจจุบันนี้มีหน่วยงานรัฐเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 จากการจัดสรรโดยรัฐ อาทิ สถานีกลางบางซื่อ โรงพยาบาลประจำจังหวัด สำหรับท่านที่เพิ่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ไปไม่เกิน 3-6 เดือน ควรติดตามข่าวการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในปี 2565 ได้จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

17 December 2564

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1293

 

Preset Colors