02 149 5555 ถึง 60

 

เปิด! ข้อดี-ข้อเสีย วัคซีนเข็มกระตุ้นเข้าผิวหนัง-กล้ามเนื้อ 15 mcg

เปิด! ข้อดี-ข้อเสีย วัคซีนเข็มกระตุ้นเข้าผิวหนัง-กล้ามเนื้อ 15 mcg

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดรายละเอียดแนวทาง ข้อดี-ข้อเสีย ฉีดเข็มกระตุ้นเข้าผิวหนังและฉีดเข้ากล้ามเนื้อขนาด 15 mcg

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพิ่มแนวทางการฉีดสำหรับให้ประชาชนได้เลือกฉีดตามความเหมาะสม ทั้งแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อซึ่งเป็นการฉีดแบบปกติ การฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง การฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อขนาด 15 ไมโครกรัม ดังนี้

ทางเลือกเข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษ ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 3,4) เป็นไปด้วยความสมัครใจ

มี 2 รูปแบบ คือ

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส ขนาดยา 15mcg/dose(0.15 ml)

ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ขนาดยา 10 mcg/dose

ข้อดี

ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิฯ ใกล้เคียงกับรูปแบบปกติ เต็มโดส แต่จะมีอาการไม่พึงประสงค์เชิงระบบ เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้อยกว่ารูปแบบปกติ

ข้อเสีย

การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง อาจจะมีอาการเจ็บบริเวณที่ฉีดมากกว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

การเข้ารับบริการฉีดเข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษ เป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการต้องแจ้งความประสงค์ฉีด ที่เจ้าหน้าที่คัดกรอง ทุกครั้งเพื่อเจ้าหน้าที่จะนำท่านไปที่จุดบริการที่จัดไว้เฉพาะ

จุดบริการรูปแบบพิเศษอยู่ที่โซนประตู 2 ซึ่งแยกต่างหาก จากจุดให้บริการปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารวัคซีน

การฉีดนี้จะปรากฎในหมอพร้อม (รับใบรับรองวัคซีนปกติ) แต่รายละเอียดประเภทการฉีดและขนาดความแรงวัคซีน ที่ได้รับจะปรากฎเฉพาะในฐานข้อมูลของศูนย์ฯ เท่านั้น

7 February 2565

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 851

 

Preset Colors