02 149 5555 ถึง 60

 

สธ. เปิดข้อมูลประสิทธิภาพวัคซีน 5 สูตรในไทย พบกันโอมิครอนได้ 68%

สธ. เปิดข้อมูลประสิทธิภาพวัคซีน 5 สูตรในไทย พบกันโอมิครอนได้ 68%

สธ. เทียบประสิทธิภาพ 5 สูตรวัคซีนป้องกันโควิดในไทย พบกระตุ้นด้วยไวรัลเวคเตอร์-mRNA ผลไม่ต่างกัน ป้องกันโอมิครอนได้เฉลี่ย 68% ลดการป่วยหนักเสียชีวิตสูง 97% ย้ำ 2 เข็มเอาโอมิครอนไม่อยู่ วอนประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ชี้เกิน 70% คุมโรคได้ดี ไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์อีก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้วัคซีนโควิดในการป้องกันและควบคุมโรค ดังนั้น เรื่องประสิทธิภาพวัคซีนจึงมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเข้ารับวัคซีน

สธ. ได้ทำการเก็บข้อมูลในระดับประเทศผ่านกลุ่มผู้เสี่ยงสูงหรือกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด และกรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน ก.ค.64-ม.ค.65 ช่วงการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอน พบข้อมูลภาพรวมประสิทธิผลวัคซีนต่อการป้องกันติดโควิดดังนี้

เปิดประสิทธิภาพวัคซีน 5 สูตร

สำหรับข้อมูลประสิทธิภาพวัคซีน 5 สูตรในไทย จากกรณีศึกษาเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าแต่ละสูตรมีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ต่างกันมากนักเฉลี่ย 68% แต่ยังลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ดี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.ซิโนแวค+ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า

• ป้องกันการติดเชื้อเดลต้า 93% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากเดลต้า 99%

• ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอน 78% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากโอมิครอน 96%

2.ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์

• ป้องกันการติดเชื้อเดลต้า 93% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากเดลต้า 99%

• ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอน 63% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากโอมิครอน 96%

3.ซิโนฟาร์ม+ซิโนฟาร์ม+ไฟเซอร์

• ป้องกันการติดเชื้อเดลต้า 93% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากเดลต้า 99%

• ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอน 66% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากโอมิครอน 96%

4.ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า

• ป้องกันการติดเชื้อเดลต้า 93% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากเดลต้า 99%

• ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอน 68% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากโอมิครอน 96%

5.แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า+ไฟเซอร์

• ป้องกันการติดเชื้อเดลต้า 93% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากเดลต้า 99%

• ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอน 62% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากโอมิครอน 96%

ภูมิคุ้มกันแยกรายเดือนลดต่อเนื่อง

นพ.ทวีทรัพย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการศึกษาในภาพรวมระดับประเทศ พบว่า วัคซีน 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 65% และป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ 88% ส่วนวัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 94% และป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ 98% ขณะที่หากจำแนกประสิทธิภาพวัคซีนออกเป็นรายเดือน ก.ค.-ธ.ค. 64 จะได้ข้อมูลดังต่อไปนี้

เดือน ก.ค.

• วัคซีน 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 81% และป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ 89%

• วัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 89% ส่วนป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตไม่มีข้อมูล

เดือน ส.ค.

• วัคซีน 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 69% และป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ 89%

• วัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 97% และป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ 94%

เดือน ก.ย.

• วัคซีน 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 64% และป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ 88%

• วัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 95% และป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ 98%

เดือน ต.ค.

• วัคซีน 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 59% และป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ 89%

• วัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 92% และป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ 99%

เดือน พ.ย.

• วัคซีน 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 57% และป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ 88%

• วัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 92% ส่วนป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตไม่มีข้อมูล

เดือน ธ.ค.

• วัคซีน 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 50% และป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ 79%

• วัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 90% และป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ 96%

จากข้อมูลทั้งหมดนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า วัคซีน 2 เข็ม สามารถป้องกันการป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้สูงมากถึง 79-89% ขณะที่เมื่อเวลาผ่านไปประสิทธิผลการป้องกันเชื้อจะลดลง และไม่เพียงพอต่อการป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนจึงต้องมีการฉีดเข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

8 February 2565

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 553

 

Preset Colors