02 149 5555 ถึง 60

 

เช็กอาการโควิด สีเขียว สีเหลือง สีแดง แบบไหนได้รักษาฉุกเฉิน นอนโรงพยาบาล

เช็กอาการโควิด สีเขียว สีเหลือง สีแดง แบบไหนได้รักษาฉุกเฉิน นอนโรงพยาบาล

จากการที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดขั้นตอน มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (UCEP) เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้สิทธิ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2565 แล้วเจ็บป่วยระดับไหนถึงจะได้รับสิทธิ์การรักษาในโรงพยาบาล เรารวมข้อมูลมาให้แล้ว

อาการโควิดสีเขียว

ผู้ป่วยที่มีอาการโควิดสีเขียว คือผู้ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น

มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่รับกลิ่น

ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ

ตาแดง มีผื่น และถ่ายเหลว

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เข้าระบบรักษาที่บ้าน (HI : Home Isolation) หรือชุมชน (CI : Community Isolation) เช่น โรงพยาบาลสนาม หรือฮอสพิเทล ซึ่งยังพอมีพื้นที่ว่างให้เข้ารับการรักษา ทั้งนี้ก็เพื่อบริหารจัดการให้เหลือจำนวนเตียงในโรงพยาบาลไว้รองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการหนักอย่างผู้ป่วยโควิดสีเหลืองและสีแดง ซึ่งต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด

อาการโควิดสีเหลือง

ผู้ป่วยที่มีอาการโควิดสีเหลือง คือผู้ที่มีอาการเสี่ยงรุนแรง หรือมีโรคร่วม เช่น

เวียนหัว อ่อนเพลีย ไอแล้วมีอาการเหนื่อย

แน่นหน้าอก หายใจลำบาก

ขับถ่ายเหลว 3 ครั้งต่อวันขึ้นไป

อ่อนเพลีย ปอดอักเสบ

ผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้จัดว่าเป็นผู้ป่วยโควิดสีเหลือง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากมีอาการที่รุนแรงกว่าผู้ป่วยโควิดสีเขียว จึงไม่เหมาะที่จะทำการกักตัวรักษาที่บ้านแบบ HI หรือ CI ได้ และควรเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล เพื่อได้รับการดูแลจากแพทย์

อาการโควิดสีแดง

ผู้ป่วยที่มีอาการโควิดสีแดง คือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ต้องรีบเข้ารับการรักษาตัวโดยเร็ว

ระบบหายใจมีปัญหารุนแรง ทำให้หายใจลำบาก หอบเหนื่อย หากเอกซเรย์จะพบปอดอักเสบรุนแรง

เกิดภาวะปอดบวมจากการเปลี่ยนแปลงความอิ่มตัวของเลือด

แน่นหน้าอกตลอดเวลา และหายใจเจ็บหน้าอก

ตอบสนองช้า หรือไม่รู้สึกตัว

อาการของผู้ป่วยโควิดสีแดงจัดว่ามีอาการรุนแรง ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดที่ห้อง ICU เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับเครื่องช่วยหายใจ

โดยผู้ป่วยที่ได้รับสิทธิ์การรักษาในระบบ UCEP คือผู้ป่วยโควิดที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เช่น ผู้ป่วยโควิดสีเหลือง และผู้ป่วยโควิดสีแดง ยังสามารถใช้สิทธิ์รักษาได้ทุกที่ตามสิทธิ์ UCEP PLUS โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป การรักษาผู้ติดโควิด-19 จะเป็นไปตามสิทธิ์รักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของประชาชน นั่นคือ

การรักษาโควิด-19 ในโรงพยาบาลเอกชนสำหรับผู้ป่วยอาการไม่อยู่ในระดับวิกฤติ จะไม่ฟรีอีกต่อไป จากเดิมที่ผู้ป่วยติดโควิด-19 ดังกล่าวสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะรัฐรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้

ค่าใช้จ่ายในการรักษาโควิด ยังสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมที่ผู้ประกันตนเลือกโรงพยาบาลเอกชนไว้ได้ หากแพทย์วินิจฉัยว่าต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

กรณีไม่มีสิทธิ์ประกันสังคม ผู้เข้ารับการรักษาโควิดที่โรงพยาบาลเอกชน สามารถใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพที่ทำไว้เอง แต่ส่วนนี้ยังต้องรอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไปเจรจากับธุรกิจประกันว่า จะตีความว่าผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือในฮอสพิเทล เป็นผู้ป่วยในสามารถใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพที่ทำอยู่ได้หรือไม่ รวมถึงต้องจ่ายเพื่อซื้อประกันโรคโควิดเพิ่มหรือไม่

ผู้ที่ถือบัตรประกันสังคม บัตรทอง หรือสิทธิ์ราชการ เข้ารักษาในสถานพยาบาลรัฐและเอกชนได้ตามสิทธิ์ที่มีอยู่ตามปกติ

ดังนั้นจึงหมายความว่า ผู้ป่วยที่มีอาการโควิดสีเขียว ซึ่งไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย แต่อยากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน ในกรณีนี้ผู้ป่วยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ก็เพื่อปรับตามสถานการณ์ให้เป็นธรรมทั้งกับประชาชนและภาครัฐในเรื่องงบประมาณ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ระบุจำนวนผู้ที่ป่วยโควิดและอยู่ระหว่างการรักษา ดังนี้

กำลังรักษาในโรงพยาบาล 77,071 คน

อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 89,326 คน แบ่งเป็นในฮอสพิเทล 49,374 คน รักษาตัวที่บ้าน หรือในชุมชน 38,931 คน และอื่นๆ หรือไม่ระบุ 1,021 คน โดยมีผู้ป่วยอาการหนัก ปอดอักเสบ 796 คน และใส่ท่อช่วยหายใจ 202 คน

สำหรับจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยนั้น เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แถลงไว้ว่า มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 194,883 เตียง เฉพาะเตียงสีแดงสำหรับผู้ป่วยหนัก 5,708 เตียง และเตียงสีเหลือง 73,427 เตียง

22 February 2565

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1210

 

Preset Colors