02 149 5555 ถึง 60

 

วิจัยออกกำลังกายคลายเครียด

วิจัยออกกำลังกายคลายเครียด

ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ อาจารย์อาวุโสของภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า ผลงานวิทยานิพนธ์ของ ดร.ศราวุธ ลาภมณีย์ ดุษฎีบัณฑิตจากภาควิชาสรีรวิทยา ที่ได้ใช้ประสบการณ์ในการศึกษาด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกายในระดับปริญญาโท และได้ขยายผลสู่การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยาระบบประสาทเชิงลึก ในหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยศึกษาวิจัยเพื่อทดสอบกลไกการออกฤทธิ์ของยาที่ใช้บำบัดอาการเครียด วิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า โดยเปรียบเทียบกับการรับยาเสริมด้วยการออกกำลังกาย

โดยได้บทสรุปว่า การรับประทานยาควบคู่ไปกับการออกกำลังกายคลายเครียดให้ผลที่ดีกว่าการรับประทานยาแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้ขยายผลสู่ระดับโลก เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยแห่งชาติฝรั่งเศส ภายใต้หลักสูตรปริญญาเอกแบบสองปริญญา ม.มหิดล-ม.สทราซบูร์ ประเทศฝรั่งเศส และยังได้ร่วมกับบริษัทยาเอกชนยักษ์ใหญ่ต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาวิตามิน และอาหารเสริมที่เกี่ยวข้องต่อไปอีกด้วย.

28 February 2565

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 866

 

Preset Colors