02 149 5555 ถึง 60

 

“สธ.” คิกออฟ ตรวจสุขภาพ “อสม.” เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งกายและใจ

“สธ.” คิกออฟ ตรวจสุขภาพ “อสม.” เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งกายและใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรมรณรงค์การตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุ สร้างต้นแบบคนสุขภาพดีทั้งกายและใจ ป้องกันเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุ พร้อมชมนิทรรศการสาธิตบทบาทการตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุ ในทีม 3 หมอ ว่า อสม.ถือเป็นกลไกภาคประชาชนที่เข้มแข็ง เป็นรากฐานของการสาธารณสุขไทย และเป็น 1 ใน 3 หมอ ของนโยบายส่งเสริมให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน โดยทำงานร่วมกับหมอคนที่ 2 และ 3 ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ซึ่ง อสม.ในฐานะหมอคนที่ 1 ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนควรต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่แข็งแรงให้กับประชาชนในพื้นที่ และคนในครอบครัว รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการสร้างระบบเฝ้าระวังสุขภาพให้กับชุมชน จึงได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จัดทำโครงการตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุ โดยอสม.ทุกคนจะได้รับการซักประวัติ การประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง หรือเจ้าหน้าที่ ส่วน อสม. ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป จะได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม อาทิ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจอุจจาระ ตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/811228/

1 March 2565

ที่มา เดลินิวส์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 316

 

Preset Colors