02 149 5555 ถึง 60

 

นพ.ธีระ ตอกย้ำความเสี่ยงเรื่อง Long COVID

นพ.ธีระ ตอกย้ำความเสี่ยงเรื่อง Long COVID

'นพ.ธีระ' ยกผลวิจัยวารสารการแพทย์ตอกย้ำ Long COVID ชี้ส่งผลกับคนทุกประเภท โดยเฉพาะคนที่เคยติดเชื้อแล้วต้องนอน รพ.หรือไม่ได้นอน รพ.

03 มี.ค.2565 - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันว่า ทะลุ 440 ล้านแล้ว เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่มสูงถึง 1,420,451 คน ตายเพิ่ม 6,489 คน รวมแล้วติดไปรวม 440,067,611 คน เสียชีวิตรวม 5,990,689 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เกาหลีใต้ เยอรมัน รัสเซีย ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ/ใต้ ซึ่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ 96.16 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 98.11 ในขณะที่ยุโรปนั้นคิดเป็นร้อยละ 49.11 ของทั้งโลก ส่วนจำนวนเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 40.12 เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 10 ใน 10 อันดับแรก และ 15 ใน 20 อันดับแรกของโลก

...สถานการณ์ระบาดของไทย เมื่อวานนี้หากดูเฉพาะจำนวนติดเชื้อยืนยัน จะสูงเป็นอันดับ 18 ของโลก

แต่หากรวม ATK ด้วย จะพุ่งไปถึงอันดับ 11 ของโลก และอันดับ 6 ของเอเชีย

...Long COVID วงการแพทย์มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหลังติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยทำให้เกิดภาวะผิดปกติของร่างกายและจิตใจในระยะเวลาหลังจากได้รับการดูแลรักษาช่วงแรกไปแล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเกิดกับหลายระบบของร่างกาย และส่งผลระยะยาว

ล่าสุดวารสารการแพทย์ JAMA ได้เผยแพร่บทความย้ำเตือนเรื่อง Long COVID ที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีผลการศึกษาขนาดใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นว่าคนที่ติดเชื้อมาแล้วนั้น จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าคนไม่ติดเชื้อหลายเท่า โดยประเมินหลังติดเชื้อไปราว 12 เดือน

ภาวะผิดปกติดังกล่าวมีการตั้งชื่อว่า COVID Heart หรือ Cardiovascular COVID

ที่น่ากังวลคือ ความเสี่ยงนั้นพบว่าเพิ่มขึ้นทั้งคนที่เคยติดเชื้อแล้วต้องนอน รพ.และไม่ต้องนอน รพ. ทั้งเพศชายและหญิง ทั้งวัยหนุ่มและวัยสูงอายุ ทั้งคนที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ ทั้งคนที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานและที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน ลักษณะข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการติดเชื้อโรคโควิด-19 น่าจะส่งผลโดยตรง เพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในทุกกลุ่มประชากรที่กล่าวมา

เรื่อง Long COVID นี้สำคัญมาก นอกจากรัฐจะต้องเตรียมระบบบริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนอย่างเพียงพอและทันเวลาแล้ว ยังตอกย้ำถึงความจำเป็นที่คนที่เคยติดเชื้อมาก่อน แม้รักษาหายแล้ว ก็ควรหมั่นสำรวจ ตรวจสอบสมรรถนะทางร่างกาย สังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการไปตรวจสุขภาพเป็นระยะหากทำได้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วและเข้าสู่ระบบดูแลรักษาได้เร็ว

3 March 2565

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 297

 

Preset Colors