02 149 5555 ถึง 60

 

ชวนรู้จัก “โรคไซโคพาธ” อาการขาดความสำนึกผิด โกหก ไร้ความเห็นใจผู้อื่น

ชวนรู้จัก “โรคไซโคพาธ” อาการขาดความสำนึกผิด โกหก ไร้ความเห็นใจผู้อื่น

ชวนรู้จัก “โรคไซโคพาธ” อาการขาดความสำนึกผิด โกหกหน้าไม่อาย หลอกตัวเอง ไร้ความเห็นใจผู้อื่น เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัว

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระบุ คำว่า “ไซโคพาธ (Psychopaths)” เป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) และได้กลายเป็นคำที่วินิจฉัยถึงอาการทางจิตของผู้ที่เป็นโรคนี้ (Psychopaths) โดยมีลักษณะขาดความเห็นใจผู้อื่น, ขาดความสำนึกผิด, ความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัว, ขาดความยับยั้งชั่งใจ และเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง

อารอน คิปนิส, PhD, ผู้เขียน The Midas Complex กล่าวว่า “บุคคลที่มีบุคลิกไซโคพาธ มักจะมองว่าผู้อื่นเป็นวัตถุที่เขาสามารถใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองได้ พวกเขาอาจแสร้งทำเป็นสนใจคุณ แต่ในความเป็นจริง พวกเขาอาจไม่สนใจ พวกเขาเป็นนักแสดงที่มีทักษะ ซึ่งมีภารกิจเพียงอย่างเดียวคือจัดการกับผู้คนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว”

ตามรายงานของ Very well mind ผู้ที่มีภาะวะไซโคพาธไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมทางจิตอย่างผู้ป่วยจิตเวช แต่อาจเป็นบุคคลทั่ว ๆ ไปที่มีลักษณะทางจิตบางอย่างซ่อนลึกในจิตใจ ซึ่งสาเหตุเกิดภาวะไซโคพาธทางด้านทางกาย คือมีความผิดปกติของสมอง โดยเฉพาะสมองส่วนหน้า-ส่วนอะมิกดะลา ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง อุบัติเหตุทางสมอง และพันธุกรรม

สาเหตุเกิดภาวะไซโคพาธทางด้านจิตใจและสังคมอาจเกิดขึ้นในวัยเด็กและแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป เช่น ขาดความรัก, ขาดความสนใจ, ไร้คำแนะนำจากผู้ปกครอง, ถูกกระทำทารุณในวัยเด็ก, ถูกเลี้ยงดูแบบละเลยเพิกเฉย, การเลี้ยงดูที่ไม่พึงประสงค์, อาชญากรรมในครอบครัว, ความแตกแยกในครอบครัว รวมถึงสภาพสังคมรอบตัวที่โหดร้าย

อาการภาวะไซโคพาธจะมีลักษณะจิตใจที่แข็งกระด้าง

มีพฤติกรรมตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง โดยไม่สนใจผู้อื่นในสังคม

มีความผิดปกติทางอารมณ์ และความคิดโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคม

มักกระทำความรุนแรงซ้ำ ๆ และก่อให้เกิดอาชญากรรม

โรคโกหกตัวเอง หรือในวงการจิตวิทยาเรียกว่า Pathological Lying โดยจุดประสงค์ของการโกหก เพื่อให้ตนเองดูดี เรียกร้องความสนใจ และหลุดพ้นจากปัญหา

ขาดความสำนึกผิด ไม่สนใจว่าพฤติกรรมส่วนตัวจะส่งผลต่อคนอื่นอย่างไร อาจลืมบางสิ่งทำร้ายคนอื่น แต่ยังไม่มีความรู้สึกผิดใด ๆ ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด พร้อมทั้งหาเหตุผลเข้าข้างตนเองและตำหนิผู้อื่น

ขาดความเห็นอกเห็นใจ บุคคลที่มีภาวะไซโคพาธพยายามทำความเข้าใจว่า คนอื่นอาจรู้สึกกลัว เศร้า หรือวิตกกังวลอย่างไร แต่ตนเองไม่แยแสกับคนที่กำลังทุกข์ทรมานเลยแม้แต่น้อย ถึงแม้ว่าจะบุคคลนั้นจะเป็นเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัวก็ตาม

บุคคลที่มีภาวะไซโคพาธไม่รับผิดชอบต่อปัญหาในชีวิต มองว่าปัญหาเป็นความผิดของคนอื่นเสมอ

วิธีการรักษา จิตเวชบำบัดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงอาการดังกล่าว เพียงอาจช่วยปรับการทำงานของระบบประสาท พฤติกรรม และลักษณะบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องให้เป็นปกติ แต่ยังต้องใช้ยาบำบัดตามคำแนะนำของจิตแพทย์

3 March 2565

ที่มา ข่าวสด

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 16214

 

Preset Colors