02 149 5555 ถึง 60

 

หมอธีระ ยกผลวิจัยผู้ติดเชื้อโอมิครอนต้องแยกตัว 14 วัน เหมือนเดลตา

หมอธีระ ยกผลวิจัยผู้ติดเชื้อโอมิครอนต้องแยกตัว 14 วัน เหมือนเดลตา

4 มี.ค. 2565 – รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ยอดติดเชื้อรวมทะลุ 440 ล้านแล้ว และเสียชีวิตเกิน 6 ล้านคน เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่มสูงถึง 1,476,855 คน ตายเพิ่ม 7,121 คน รวมแล้วติดไปรวม 441,774,808 คน เสียชีวิตรวม 6,000,263 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เยอรมัน เกาหลีใต้ รัสเซีย ญี่ปุ่น และบราซิล จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ/ใต้ ซึ่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ 95.54 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 97.55

ในขณะที่ยุโรปนั้นคิดเป็นร้อยละ 48.45 ของทั้งโลก ส่วนจำนวนเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 38.36 เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 9 ใน 10 อันดับแรก และ 15 ใน 20 อันดับแรกของโลก

…สถานการณ์ระบาดของไทย เมื่อวานนี้หากดูเฉพาะจำนวนติดเชื้อยืนยัน จะสูงเป็นอันดับ 17 ของโลก แต่หากรวม ATK ด้วย จะพุ่งไปถึงอันดับ 5 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย

…ติดเชื้อแล้ว ควรแยกจากคนอื่น 14 วัน Boucau J และคณะ จากสหรัฐอเมริกา ทำการศึกษาระยะเวลาในการตรวจพบเชื้อไวรัสที่มีชีวิต โดยทำการเพาะเชื้อ (culture) พบว่ายังสามารถเพาะเชื้อได้ถึง 25% ณ 7 วัน แต่จะเพาะเชื้อไม่ขึ้นหากติดตามไป 14 วันหลังจากติดเชื้อ การติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ Omicron หรือเดลตา มีระยะเวลาพอๆ กัน

ผลการศึกษานี้ช่วยให้เรานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หากตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เกิดติดเชื้อโรคโควิด-19 ขึ้นมา ควรแยกกักตัวจากคนอื่นไป 2 สัปดาห์ หรือ 14 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดโอกาสแพร่เชื้อ

…การระบาดของไทยนั้นรุนแรง กระจายไปทั่ว นโยบายสาธารณสุขนั้นยังไม่สามารถรับมือสถานการณ์ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ สัดส่วนของผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนั้นยังน้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด ดังนั้นหากตรวจพบว่าติดเชื้อ การแยกจากคนอื่นโดยใช้เวลานานเพียงพอจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ส่วนคนที่ยังไม่ติดเชื้อ ก็จำเป็นต้องป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด เป็นกิจวัตร ใส่หน้ากากเสมอ เว้นระยะห่างจากคนอื่น พบปะคนอื่นเท่าที่จำเป็น ใช้เวลาสั้นๆ เลี่ยงการกินดื่มหรือแชร์ของกินของใช้ร่วมกับผู้อื่น หากไม่สบาย ควรหยุดเรียนหยุดงาน แจ้งคนใกล้ชิดและที่ทำงาน และไปตรวจรักษาให้หายดีเสียก่อน

4 March 2565

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 254

 

Preset Colors