02 149 5555 ถึง 60

 

ห่วงเด็กปิดเทอมรวมตัวเล่นเกมเสี่ยงติด "โควิด" แนะพ่อแม่สังเกตอาการหลังลูกไปเล่นกับเพื่อน

ห่วงเด็กปิดเทอมรวมตัวเล่นเกมเสี่ยงติด "โควิด" แนะพ่อแม่สังเกตอาการหลังลูกไปเล่นกับเพื่อน

ศบค.ห่วงเด็กปิดเทอมรวมตัวเล่นเกม เสี่ยงแพร่โควิด แนะพ่อแม่พาเด็กอายุ 5-11 ปีไปฉีดวัคซีน สังเกตอาการเด็กหลังไปเล่นกับเพื่อน หากมีอาการทางเดินหายใจให้รีบตรวจ ATK

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เป็นตัวแทนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) กล่าวว่า กลุ่มเด็กเริ่มปิดเทอมมากขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงที่เด็กไปรวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆ สถานที่เสี่ยงหนึ่ง คือ การเล่นเกม และตู้เกม ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยไปดูสถานที่ปิด มีความแออัดของเด็กไปเล่นเกมหรือไม่ เพราะจะเสี่ยงแพร่ระบาดของโรคง่ายขึ้น ประกอบกับเด็กเล็กยังไม่ฉีดวัคซีน มีภูมิคุ้มกันต่ำ มีโอกาสติดโรคมากขึ้น เด็กเล็กมีรายงานติดโควิดทุกวัน พอไม่มีภูมิก็มีอาการมากกว่าผู้ใหญ่ เช่น ไข้สูง ทานอาหารไม่ได้ เพระาฉะนั้น บ้านไหนมีบุตรหลานอายุ 5-11 ปี ยังไม่ได้ฉีดวัควีน ช่วยกันพาเด็กไปฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

"หลังเด็กไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ที่ไหน ให้พยายามสังเกตอาการทางเดินหายใจด้วย ว่ามีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูก คัดจมูก หรือมีไข้หรือไม่ ถ้ามีให้สงสัยว่าติดเชื้อหรือไม่ สุ่มตรวจด้วย ATK ทันที" พญ.สุมนีกล่าว

8 March 2565

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 292

 

Preset Colors