02 149 5555 ถึง 60

 

วิจัยใหม่พบติดโควิดทำให้สูญเสียเนื้อสมอง

วิจัยใหม่พบติดโควิดทำให้สูญเสียเนื้อสมอง

Covid-19 ทำให้สูญเสียเนื้อสมองและเนื้อเยื่อเสียหายมากกว่าที่เกิดในคนปกติ

The New York Times รายงานว่า การวิจัยขนาดใหญ่ชิ้นใหม่พบว่า Covid-19 อาจทำให้สูญเสียเนื้อสมองสีเทาและเนื้อเยื่อในสมองเสียหายมากกว่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อ

ผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการสแกนสมองทั้งก่อนติดCovid-19 และในหลายเดือนต่อมา

การวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้อายุ 51-81 ปีพบการหดตัวและเนื้อเยื่อถูกทำลายโดยส่วนใหญ่ในพื้นที่สมองที่เกี่ยวข้องกับการได้กลิ่น บางส่วนของพื้นที่สมองเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับการทำงานอื่นของสมองอีกด้วย

การวิจัยทำในอาสาสมัคร 785 รายใน Biobank ซึ่งเป็นคลังเก็บข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลอื่นๆ จากผู้คนในอังกฤษเกือบครึ่งล้านคน โดยผู้เข้าร่วมแต่ละคนเข้ารับการสแกนสมอง 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันราว 3 ปี รวมทั้งการทดสอบความจำพื้นฐาน

ระหว่างการสแกน 2 ครั้งนั้น ผู้เข้าร่วม 401 คนติด Covid-19 โดยทั้งหมดติดเชื้อระหว่างเดือน มี.ค. 2020- เม.ย. 2021 ส่วนผู้เข้าร่วมอีก 384 คนอยู่ในกลุ่มควบคุม เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ติด Covid-19 และมีลักษณะเฉพาะคล้ายกับกลุ่มผู้เข้าร่วมที่ติดเชื้อ อาทิ อายุ เพศ ประวัติผู้ป่วย และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยปกติเมื่ออายุมากขึ้นเราจะเสียเนื้อสมองสีเทาไปเล็กน้อยในแต่ละปี อาทิ ในพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำ การสูญเสียเนื้อสมองสีเทาโดยทั่วไปแต่ละปีอยู่ระหว่าง 0.2-0.3%

ทว่าผู้ป่วย Covid-19 ที่เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งเข้ารับการสแกนสมองครั้งที่ 2 หลังจากติดเชื้อเฉลี่ย 4 เดือนครึ่ง สูญเสียเนื้อสมองสีเทามากกว่าผู้เข้าร่วมกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อ คือสูญเสียเนื้อสมองสีเทาเพิ่มขึ้นอีก 0.2-2% ในพื้นที่สมองส่วนต่างๆ ในช่วง 3 ปีที่สแกนสมอง ทั้งยังสูญเสียปริมาตรสมองโดยรวมและพบความเสียหายของเนื้อเยื่อในบางพื้นที่มากขึ้น

ผลกระทบนี้โดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากการศึกษานี้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยส่วนใหญ่ซึ่งไม่ป่วยมากพอที่จะต้องรักษาในโรงพยาบาล เช่นเดียวกับผู้ป่วย Covid-19 ส่วนใหญ่ในประชากรทั่วไปที่ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการติด Covid-19 ครั้งแรก

เกว็นนาเอล ดูโอ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและผู้วิจัยอาวุโสของงานวิจัยชิ้นนี้เผยว่า แม้ว่าตัวเลขของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลในการวิจัย (15 คน) ยังน้อยเกินไปที่จะนำมาสู่ข้อสรุป แต่ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าการฝ่อของสมองของพวกเขาแย่กว่าผู้ป่วย Covid-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง

การทดสอบความจำที่เกี่ยวข้องกับสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานที่ซับซ้อนยังพบว่าผู้ป่วย Covid-19 ลดลงมากกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้อ

ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและดูโอเองเตือนว่า การทดสอบความทรงจำเป็นเพียงการทดสอบพื้นฐาน ดังนั้นการศึกษาจึงมีข้อจำกัดในการบ่งชี้ว่าการสูญเสียเนื้อสมองสีเทาและเนื้อเยื่อเสียหายที่ผู้ป่วย Covid-19 ประสบนั้นกระทบกับทักษะด้านการคิดหรือไม่

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้เตือนว่า นัยของการเปลี่ยนแปลงยังไม่ชัดเจนและไม่จำเป็นต้องหมายความว่าอาจมีความเสียหายถาวร หรือการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความคิด ความจำ หรือหน้าที่อื่นๆ

9 March 2565

ที่มา โพสต์ทูเดย์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 395

 

Preset Colors