02 149 5555 ถึง 60

 

หมอยง ลุยศึกษาวิจัยภูมิต้านทานหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 6-11 ปี

หมอยง ลุยศึกษาวิจัยภูมิต้านทานหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 6-11 ปี

'หมอยง' เผย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความปลอดภัยและผลภูมิต้านทานหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 6-11 ปี ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์ให้บุตรหลานเข้าร่วมโครงการได้

9 มี.ค.2565-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

การศึกษาวิจัยโควิด-19 วัคซีน ในเด็กอายุ 6-11 ปี

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโครงการศึกษาวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบความปลอดภัยและผลภูมิต้านทานหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยการให้วัคซีนตามกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ เข็มแรกเป็นวัคซีนเชื้อตาย (Sinovac) และเข็มที่สอง ให้วัคซีนเอ็ม อาร์ เอน เอ (Pfizer) ในเด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี เพื่อให้ทราบถึงภูมิต้านทาน และจะเป็นประโยชน์ กับการให้วัคซีนประเทศไทยระยะยาว

การศึกษานี้ จะมีการตรวจเลือด วัดระดับภูมิต้านทานก่อนและหลังการรับวัคซีน

โครงการนี้ได้ผ่านการอนุมัติในการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย IRB no. 0059/2565

ผู้ปกครองท่านใดที่มีบุตรหลานโดยชอบธรรม และยินดีเข้าร่วมโครงการ บุตรหลานจะต้องมีอายุ 6 ถึง 11 ปี มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน และไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19

ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์ให้บุตรหลานเข้าร่วมโครงการ กรุณากรอกข้อมูลผ่านลิงค์นี้ ::

9 March 2565

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 232

 

Preset Colors