02 149 5555 ถึง 60

 

"โอไมครอนกลุ่มเสี่ยง" เช็คเลย 3 กลุ่มนี้ หากติด Omicron อาจป่วยรุนแรงได้

"โอไมครอนกลุ่มเสี่ยง" เช็คเลย 3 กลุ่มนี้ หากติด Omicron อาจป่วยรุนแรงได้

"โอไมครอนกลุ่มเสี่ยง" เช็คเลย 3 กลุ่มนี้ หากติดเชื้อ Omicron อาจป่วยรุนแรงได้ แนะ ระวังตัวเป็นพิเศษ เป็นไปได้ฉีดวัคซีนให้ครบ

หลังการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน" หรือ "โอมิครอน" ที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วอยู่ในขณะนี้ การรู้อาการของโควิดสายพันธุ์นี้ พร้อมการรับมืออย่างถูกต้อง จึงช่วยป้องกันการติดเชื้อ และลดการเกิด "คลัสเตอร์" ใหม่ได้ นอกจากนั้น โควิดแต่ละสายพันธุ์ มีอาการแตกต่างกัน สำหรับสายพันธุ์ "โอไมครอน" ถือเป็นสายพันธุ์ที่แสดงอาการน้อย ถึงแม้การแพร่กระจายเชื้อเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ผู้ป่วยที่รู้ว่าตนเองติดเชื้อกลับมีน้อย ซึ่งก็ไม่ควรประมาท โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ทำให้ช่วงนี้มักมีคำถามว่า โอไมครอนกี่วันหาย โอไมครอนกี่วันแสดงอาการ หรือ "อาการโอไมครอน" เป็นอย่างไร

ซึ่งทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้ให้คำแนะนำ สำหรับ "โอไมครอนกลุ่มเสี่ยง" ต่อไปนี้ หากติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน" อาจป่วยรุนแรงได้ ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคอ้วน หอบหืด โรคปอดเรื้อรัง และหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด หรือยากดภูมิคุ้มกัน

คนที่ไม่ได้รับวัคซีน คนสูบบุหรี่

สำหรับบุคคลกลุ่มเหล่านี้ ยังคงต้องระมัดระวังตัวเองอย่างเคร่งครัดได้แก่ การสวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง และถ้าเป็นไปได้ควรได้รับการฉีดวัคซีน

"โอไมครอนกลุ่มเสี่ยง" เช็คเลย 3 กลุ่มนี้ หากติด Omicron อาจป่วยรุนแรงได้

ส่วนข้อมูลอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ "โอไมครอน" ในประเทศไทย โดย 8 อาการที่พบมากที่สุด คือ

อาการไอ 54 %

ไม่มีอาการ 48%

เจ็บคอ 37 %

มีไข้ 29 %

ปวดกล้ามเนื้อ 15 %

มีน้ำมูก 12 %

ปวดศีรษะ 10 %

หายใจลำบาก 5 %

ได้กลิ่นลดลงมีเพียง 2 %

ด้าน นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระบุข้อมูลปัจจุบัน สำหรับอาการป่วย "โอไมครอน" จากข้อมูล 53,709 รายล่าสุด พบว่า เจอเพียง 3 อาการหลัก ดังนี้

ไม่มีอาการ 53.1%

มีอาการป่วย 46.9% ส่วนใหญ่เจ็บคอ ไอ

มีไข้ต่ำ ๆ

อย่างไรก็ตาม 3 อาการหลัก ๆ ที่เจอตอนนี้ หากเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 อาจกลายเป็นอาการหนัก เชื้อลงปอดได้ ดังนั้น สังเกตอาการแรก ๆ หากตากฝนมา มีเจ็บคอ ไอ ให้รีบตรวจ ATK ทันที และที่สำคัญ ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ จะช่วยลดความรุนแรงของ "โอไมครอน" ได้

ซึ่งจะเห็นได้ว่า การติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน" ที่เป็นการติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจในส่วนบน จะไม่มีลักษณะลงปอด ทำให้เป็นการยาก ที่เราอาจจะพบเจอผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ ปะปนมารับประทานอาหารร่วมกับเรา อยู่ในสถานที่ที่ทำงานเดียวกันกับเรา ก็ทำให้เราจำเป็นต้องมีการระมัดระวัง โดยกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ก็ยังสามารถที่จะป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9 March 2565

ที่มา คม-ชัด-ลึก

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1680

 

Preset Colors