02 149 5555 ถึง 60

 

เช็คป่วย "โควิด" ป่วยระดับไหนอาการหนัก-เบาจะได้รับการดูแลต่างกันอย่างไร

เช็คป่วย "โควิด" ป่วยระดับไหนอาการหนัก-เบาจะได้รับการดูแลต่างกันอย่างไร

เช็คป่วย "โควิด" ระดับอาการสีไหน จะได้รับการดูแลอย่างไร แต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไร แจงขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยแต่ละสีแบบละเอียด

อัปเดตแนวทางการรักษา "โควิด" ล่าสุดในผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการในแต่ละกลุ่มอาการ เพื่อเช็คชัวร์ให้กับผู้ป่วยทุกคนและเพื่อสร้างความมั่นใจว่าหากติดเชื้อไปแล้วจะได้รับการรักษาอย่างไร แน่นอนว่าผู้ติดเชื้อในแต่ละระดับมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกัน ตามแต่ระดับอาการ ดังนี้

การดูแลผู้ป่วย "โควิด" ระดับสีเขียว

ลักษณะอาการ : ไม่มีอาการ หรือ มีอาการหวัดเล็กน้อย ออกซิเจนในเลือดมากกว่า 95 % ไม่มีความเสี่ยง

สถานที่ Home Isolation กักตัวที่บ้าน

วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ (DAY-1) : ให้ยาตามอาการ (Covid สูตร1) ตรวจ ความเข้มข้นของออกวิเจนในเลือด หาน้อยกว่า 95% เอ็กซเรย์ปอด

ติดตามอาการ ณ Covid clinic

ไม่ติดตามอาการ สามารถกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 10 วัน

เช็คป่วย "โควิด" ป่วยระดับไหนอาการหนัก-เบาจะได้รับการดูแลต่างกันอย่างไร

การดูแลผู้ป่วย "โควิด" ระดับสีเหลืองอ่อน

ลักษณะอาการ : มีอาการหวัดเล้กน้อย

ออกซิเจนในเลือดมากกว่า 95 % มีความเสี่ยงขอใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1.อายุมากกว่า 70 ปี หรือน้อยกว่า 1 ปี

2.มีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ

3.มีโรคไตเรื้อรัง

4.มีโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด

5.มีโรคหลอดเลือดสมอง

6.มีโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้

7.มีภาวะอ้วน(น้ำหนักมากกว่า 90 กก.หรือ BMI> 30 กก./ตรม.)

8.ตับแข็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และมีเม็ดเลือดขาวน้ำกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.มม.

สถานที่ Home Isolation กักตัวที่บ้านถ้าบ้านไม่พร้อม แยกตัวที่ศูนย์พักคอย

วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ (DAY-1) ให้ทานยา Favipiravir 5 วัน (Covidสูตร 2)

ตรวจความเข้มข้นของออกซิเจน หากน้อยกว่า 95% ส่งเอกซเรย์ปอด

ติดตามอาการ

การจัดการผู้ป่วย "โควิด" สีเหลืองเข้ม

ลักษณะอาการ : อาการมากมี/ไม่มีความเสี่ยง

สถานที่: Home Isolation กักตัวที่บ้าน ถ้าบ้านไม่พร้อม แยกกักตัวที่ศูนย์พักคอย

วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ(DAY-1) ส่งเอกซเรย์ปอดทุกคน ให้ยาตามอาการ และให้ยา Favipiravir 7 วัน (Covid สูตร 3)

กรณีเอกซเรย์ปอดผิดปกติ แพทย์จะพิจารณาให้ยาตามดุลยพินิจตรวจออกซิเจนในเลือด หากน้อยกว่า 95 % หรือเอกซเรย์ปอดผิดปกติพิจารณาแอดมิท

ติดตามอาการ ถ้าไม่ได้ Admit พิจารณาติดตามอาการเป็นกรณีไป เช่น 5-7 เพื่อดูความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด หรือเอกซเรย์ปอด

การจัดการผู้ป่วย "โควิด" สีแดงอ่อน

ลักษณะอาการ: อาการมากมี/ไม่มีความเสี่ยง เอกซเรย์ปอด ผิดปกติมากต้องให้ออกซิเจน

วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ (DAY-1) พิจารณาแอดมิท เอกซเรย์ปอด และตรวจ RT-PCR ก่อนทุกราย

ติดตามอาการ และควบคุมการเจาะเลือดให้ยา Favipiravir 7-10 วัน

เช็คป่วย "โควิด" ป่วยระดับไหนอาการหนัก-เบาจะได้รับการดูแลต่างกันอย่างไร

การจัดการผู้ป่วย "โควิด" สีแดงเข้ม

ลักษณะอาการ : ปอดอักเสบรุนแรง ใช้ เครื่องช่วยหายใจ อาการหนักความดันไม่คงที่พิจารณาตามดุลยพินิจแพทย์

วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ (DAY-1) พิจารณาแอดมิท เอกซเรย์ปอด และตรวจ RT-PCR ก่อนทุกราย

ติดตามอาการ และความคุบการเจาะเลือดให้ยา Favipiravir 10-14 วัน และอื่น ๆ ตามดุลยพินิจแพทย์

10 March 2565

ที่มา คม-ชัด-ลึก

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1513

 

Preset Colors