02 149 5555 ถึง 60

 

หมอธีรอัปเดตผลวิจัย Long COVID ในเด็กและวัยรุ่น

หมอธีรอัปเดตผลวิจัย Long COVID ในเด็กและวัยรุ่น

14 มี.ค. 2565 – รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ทะลุ 458 ล้าน

เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่มสูงถึง 1,325,377 คน ตายเพิ่ม 3,472 คน รวมแล้วติดไปรวม 458,150,940 คน เสียชีวิตรวม 6,065,681 คน

ฟันโยก ปวด เหงือกอักเสบ ทำตามนี้ หายปวดหายบวม ไม่เจ็บตัว

Funton

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เกาหลีใต้ เยอรมัน เวียดนาม ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครองทั้ง 10 อันดับแรก และ 16 ใน 20 อันดับแรกของโลก

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 92.7 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 79.89

การติดเชื้อใหม่ในทวีปเอเชียนั้นคิดเป็นร้อยละ 54.01 ของทั้งโลก ส่วนจำนวนเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 49.65

…สถานการณ์ระบาดของไทย เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่ รวม ATK สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และอันดับ 4 ของเอเชีย ในขณะที่จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน 66 คน สูงเป็นอันดับ 16 ของโลก

…Update Long COVID

Lopez-Leon S และคณะ ทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับภาวะ Long COVID ในเด็กและวัยรุ่น ชี้ให้เห็นว่า พบภาวะ Long COVID ในเด็กและวัยรุ่นได้ 25.24% (ช่วงความเชื่อมั่นตั้งแต่ 18.17-33.02) ปัญหาที่พบบ่อยคือ ความผิดปกติทางอารมณ์ ภาวะอ่อนเพลียอ่อนล้า และปัญหาการนอนหลับ

ทั้งนี้เด็กที่ติดโควิด-19 จะมีความเสี่ยงที่จะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยในระยะยาวมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่ติดเชื้อ ถึง 2.69 เท่า (ช่วงความเชื่อมั่นตั้งแต่ 2.30-3.14 เท่า)

อีกงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย โดย Moy FM และทีมงาน ได้ทำการศึกษาภาวะ Long COVID ในผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 732 คน ได้ผลสอดคล้องกับความรู้ทางการแพทย์ที่ได้จากงานวิจัยหลายต่อหลายชิ้นในอดีตที่ผ่านมา

เพศหญิงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ Long COVID มากกว่าเพศชาย 58% คนที่ติดเชื้อแล้วป่วยอาการปานกลางและรุนแรง จะเสี่ยงต่อการเกิด Long COVID มากขึ้นถึง 3-3.6 เท่า

…การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ เป็นกิจวัตร คือหัวใจสำคัญในการอยู่รอดปลอดภัยในยุคระบาดรุนแรง กระจายทั่วดังเช่นปัจจุบัน

ใส่หน้ากากเสมอ เว้นระยะห่างจากคนอื่น พบปะคนอื่นเท่าที่จำเป็น ใช้เวลาสั้นๆ เลี่ยงการกินดื่มหรือแชร์ของกินของใช้ร่วมกับผู้อื่น

หากไม่สบาย ควรแจ้งคนใกล้ชิด ที่เรียน และที่ทำงาน หยุดเรียนหยุดงาน แล้วไปตรวจรักษาให้หายดีเสียก่อน ถือเป็นความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

14 March 2565

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 386

 

Preset Colors