02 149 5555 ถึง 60

 

เริ่มพรุ่งนี้! ยูเซ็ป พลัส ผู้ป่วยโควิดโคม่าเข้าฉุกเฉินฟรีทุกแห่ง กลุ่มสีเขียวรักษาตามสิทธิ จ่อลดเวลารักษา

เริ่มพรุ่งนี้! ยูเซ็ป พลัส ผู้ป่วยโควิดโคม่าเข้าฉุกเฉินฟรีทุกแห่ง กลุ่มสีเขียวรักษาตามสิทธิ จ่อลดเวลารักษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม นพ.เกียริตภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงกรณีการปรับระบบการดูแลรักษาโรคโควิด-19 เป็น ยูเซ็ป พลัส (UECP Plus) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง สีแดง และสีเขียวที่มีอาการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาล (รพ.) ทุกแห่ง โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 มีนาคม 2565

ประกาศยูเซ็ป พลัส เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายเงินเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน

เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการน้อย สามารถติดต่อรับบริการฟรีที่ รพ.ตามสิทธิสุขภาพของตนเองได้ เช่น ประกันสังคม บัตรทอง สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งจะเข้าระบบรักษาที่บ้าน (Home Isolation) ดูแลในชุมชน (Community Isolation) หรือ ฮอสปิเทล (Hospitel) ได้เช่นเดิม สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ฉุกเฉิน ยูเซ็ป พลัส ขณะนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ได้ชี้แจงไปยัง รพ.เอกชน ทุกแห่ง ในกรณียูเซ็ป พลัส แล้ว ขณะที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ก็ได้ออกข้อกำหนดลักษณะอาการของผู้ติดโควิด-19 ที่ฉุกเฉินกลุ่มสีเหลืองและสีแดงแล้ว

“แต่เมื่อเป็นยูเซ็ป พลัส ก็จะไม่สามารถเดินทางไป รพ.ใดก็ได้เช่นเดิม เพราะถือว่าโควิด-19 กลุ่มสีเขียวลดความฉุกเฉินแล้ว แต่ถ้าสีเหลืองหรือสีแดง ยังฉุกเฉิน สามารถไปทุก รพ. แต่สีเขียวก็ขอให้ไปใช้บริการฟรีตามสิทธิของตนเอง” นพ.เกียรติภูมิ กล่าวและว่า

ทั้งนี้ ข้อมูลการนอนรักษาตัวกรณีติดเชื้อโควิด-19 ใน รพ. นั้น ในต่างประเทศใช้เวลาประมาณ 3 -5 วัน แต่ประเทศไทยใช้เวลา 10 วัน ก็จะมีการหารือกันอีกครั้งเพื่อปรับลดให้ใช้เกณฑ์ 7 บวก 3 อย่างมีความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วย และการปรับไปตามสถานการณ์ของโรค เนื่องจากโรคโควิด-19 เริ่มลงความรุนแรงลงแล้ว แนวโน้มการติดเชื้อก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

15 March 2565

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 331

 

Preset Colors