02 149 5555 ถึง 60

 

“หมอยง” เผยโควิด-19 สถานการณ์เปลี่ยน กลยุทธ์ก็ต้องปรับ

“หมอยง” เผยโควิด-19 สถานการณ์เปลี่ยน กลยุทธ์ก็ต้องปรับ

“หมอยง” ชี้โควิด-19 สถานการณ์เปลี่ยนการระบาดโควิด-19 เปลี่ยนแปลง ฝ่ายเกี่ยวข้องต้องปรับกลยุทธ์ เพื่อการดำเนินชีวิต ที่จะต้องต้องปรับตัวให้อยู่กับไวรัส ในสภาวะที่สมดุลย์ ให้ได้

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุถึง สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ว่า

โควิด 19 สถานการณ์กาลเวลาเปลี่ยน กลยุทธ์ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน ในช่วงระยะเวลา มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ของ covid 19 ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ความรุนแรงลดลง แต่เดิมกลยุทธ์ ต้องการไม่ให้มีโรค covid หรือป้องกันการติดเชื้อแบบเด็ดขาด มีการปิดเมืองลดการเดินทางทำงานที่บ้าน และมาตรการต่างๆออกมามากมาย

ในปัจจุบันนี้เรารู้แล้วว่า ไวรัส covid-19 ไม่สามารถที่จะทำให้หมดไปได้ โรคสามารถติดต่อได้ง่าย จึงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย ส่วนน้อยที่เป็นรุนแรงถึงเสียชีวิต ถ้านับจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดที่รวมการตรวจยืนยันด้วย RT-PCR และการตรวจ ATK แล้ว มีผู้เสียชีวิตประมาณหนึ่ง ถึง สอง ในพันของผู้ติดเชื้อ โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน หรือไม่มีภูมิต้านทานนั้นเอง

นับจากนี้ ถ้าประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทาน จากการติดเชื้อมาก่อน หรือได้รับวัคซีนมีภูมิต้านทานเกิดขึ้น การติดเชื้อส่วนใหญ่ ก็จะมีอาการน้อย หรือไม่มีอาการ

การดำเนินชีวิต จะต้องต้องปรับตัวให้อยู่กับไวรัส ในสภาวะที่สมดุลย์ อยู่ด้วยกัน และให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด แม้จะยังมีผู้ป่วยอยู่ จะต้องปกป้องกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ในที่สุด ไวรัสนี้จะทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาล เช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ฤดูร้อน โรคนี้จะลดน้อยลง และจะไปเพิ่มขึ้นในฤดูฝน เดือนมิถุนายนในช่วงนักเรียนเปิดเทอม ถึงเดือนกันยายน และจะลดลงในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม และจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่จะไม่มาก ในเดือนมกราคมถึงมีนาคม ซึ่งจะเป็นวัฏจักรต่อไป แบบโรคทางเดินหายใจที่พบมาโดยตลอด

เด็กนักเรียนจะต้องไปโรงเรียน ปีการศึกษาที่จะมาถึงนี้ เด็กทุกคนต้องไปโรงเรียน การปฏิบัติของโรงเรียนและนักเรียน ก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่มีมาตรการดูแลลดการระบาดให้น้อยที่สุด การเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นผู้มาจากต่างประเทศ ในเมื่อโรคนี้มีทั่วโลก การเดินทางท่องเที่ยว จะผ่อนปรนมากขึ้น ลดการตรวจเชื้อ PCR ผ่อนปรน เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติชีวิตประจำวันก็จะมีการผ่อนปรนมากขึ้น ทั้งทางธุรกิจ สังคมก็จะเดินได้ด้วยดี เข้าสู่ภาวะปกติ โดยเร็ว

สถานการณ์ขณะนี้ประชาชนทั่วไป ต้องยอมรับความจริง ถ้าเราช่วยกันปกป้องกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และให้ทุกชีวิตกลับดำเนินเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อให้ทุกชีวิตได้เดินหน้า ต่อไป

24 March 2565

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 236

 

Preset Colors