02 149 5555 ถึง 60

 

เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกลุ่ม 608 ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์

เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกลุ่ม 608 ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ (29 มี.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และผ่านระบบทางไกล

นที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการควบคุมโรค ซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่ ยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดยเริ่มพบการระบาดในสถานที่ทำงานเพิ่มขึ้น ประวัติเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อภายในครอบครัว และมีกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการถอดหน้ากากอนามัย เช่น การรับประทานอาหาร และการทำงานที่มีความใกล้ชิด มาตรการการป้องกันบุคคลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกำกับติดตามมาตรการ VUCA อย่างเข้มงวด ประกอบด้วย V-Vaccine, U-Universal Prevention, C-Covid-19 free setting และ A-ATK เพื่อป้องกันตัวเองและช่วยกันลดการแพร่ระบาด ลดการรวมกลุ่ม เน้น Bubble & Seal (BBS) ภายในแคมป์ก่อสร้าง โรงงานที่พบการระบาด เร่งรัดการฉีดวัคซีนก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยลง ขอความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 โดยเพิ่มช่องทางบริการ Walk in รวมถึงเพิ่มช่องทางการรับวัคซีนแบบ Walk in ในจุดฉีดนอกสถานพยาบาล ให้สำนักงานเขตดำเนินงานโครงการ ผอ.เขตเดินดิน อย่างต่อเนื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นที่สำรวจกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น และสำรวจผู้สูงอายุที่มีประวัติติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชน ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทาง ตลอดจนกำกับติดตามมาตรการสำหรับกิจกรรม/กิจการที่เปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มาตรการสอบสวนโรคทำในกรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเอง เมื่อสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 และแนวทางการรักษาที่เป็นปัจจุบัน

30 March 2565

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 316

 

Preset Colors