02 149 5555 ถึง 60

 

หมอยงการันตีวัคซีนลดป่วยตาย เข็ม4กระตุ้นให้ภูมิสูงขึ้น-อยู่นาน

หมอยงการันตีวัคซีนลดป่วยตาย เข็ม4กระตุ้นให้ภูมิสูงขึ้น-อยู่นาน

‘หมอยง’การันตี‘วัคซีน’ลดป่วยตาย ‘เข็ม4’กระตุ้นให้ภูมิสูงขึ้น-อยู่นาน

5 เมษายน 2565 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan หัวข้อ “โควิด 19 วัคซีน วัคซีนมีประโยชน์ป้องกันความรุนแรง และ เสียชีวิต” มีเนื้อหาดังนี้...

“โควิด 19 วัคซีน วัคซีนมีประโยชน์ป้องกันความรุนแรง และ เสียชีวิต

เป็นที่แน่นอนและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ วัคซีนกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานทั้งระบบ B เซลล์สร้างภูมิต้านทาน และระบบ T เซลล์ช่วยในการกำจัดไวรัสและลดความรุนแรงของโรค

วัคซีนโควิด 19 ทุกชนิด มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิตอย่างได้ชัดเจน จะเห็นได้จากก่อนมีวัคซีนอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง หลังจากที่ประชากรได้รับวัคซีนไปแล้วเป็นจำนวนมากขึ้น อัตราการนอนโรงพยาบาล และเสียชีวิตลดลงอย่างชัดเจน

ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะระบบ B เซลล์จะลดลงตามระยะเวลาที่ผ่านไป ทำให้การป้องกันการติดเชื้อได้น้อยลง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้น เพื่อให้ระดับภูมิต้านทานสูงขึ้นเพียงพอ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นเข็มที่ 3 โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ และเมื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 เป็นระยะเวลายาวนาน ภูมิต้านทานในระบบนี้ก็จะลดลงอีก จึงจำเป็นที่จะต้องมีกระตุ้นอีกครั้ง ใน 4-6 เดือนหลังเข็มสาม เพื่อให้ภูมิสูงขึ้นและอยู่นานขึ้น

อัตราการเสียชีวิตของประเทศไทย ขณะนี้ยังพบได้สูงในผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ฉีดวัคซีนไม่ครบ

การลดความรุนแรงและเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

ข้อมูลที่มีคนตัดต่อเอาเฉพาะส่วนไปเผยแพร่ ทำให้มีการเข้าใจผิดว่าวัคซีนไม่มีประโยชน์จึงเป็นเรื่องไม่จริง ทำให้เกิดความสับสนและเกิดผลเสียหายต่อประชากรโดยส่วนรวม นับเป็นการสร้างปัญหาให้กับคนหมู่มาก

การตัดบางส่วนไปเป็นหัวข้อข่าว โดยที่ไม่ได้อ่านเนื้อในทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง”

5 April 2565

ที่มา แนวหน้า

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 240

 

Preset Colors