02 149 5555 ถึง 60

 

ลงนามร่วมมือเพิ่มศักยภาพทีมพิเศษป้องกันฆ่าตัวตาย

ลงนามร่วมมือเพิ่มศักยภาพทีมพิเศษป้องกันฆ่าตัวตาย

บช.ก. ร่วม กรมสุขภาพจิต ลงนามร่วมมือ เพิ่มศักยภาพทีมปฏิบัติการพิเศษป้องกันการฆ่าตัวตาย Hope task forceพลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และแพทย์หญิง อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมกันลงนามความร่วมมือเพิ่มศักยภาพ ทีมปฏิบัติการพิเศษป้องกันการฆ่าตัวตาย Hope Task Force โดยเป็นการประสานความร่วมมือกันของ 3 ภาคส่วน คือกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ,กรมสุขภาพจิต, และ Social Infuencer ชื่อดังต่างๆ เพื่อป้องกันผลกระทบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด และแนวโน้มการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจนกลายเป็นความเครียดสะสม แล้วพัฒนาเป็นปัญหาสุขภาพจิตนำไปสู่การตัดสินใจฆ่าตัวตาย

โดยโครงการดังกล่าวกองบังคับการปราบปราม มีศักยภาพในการสืบสวนและประสานงานการเข้าถึงพื้นที่หากมีบุคคลที่สุ่มเสี่ยงว่าจะเข้าสู่ภาวะการฆ่าตัวตายได้อย่างรวดเร็วทั่วประเทศ ขณะเดียวกันจะมีการประสานงานไปยังกรมสุขภาพจิตซึ่งมีศักยภาพในการเยียวยารักษาปัญหาด้านสุขภาพจิตของประชาชน เข้าไปช่วยผู้ก่อเหตุและบำบัดฟื้นฟูในระยะยาวให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ส่วนเหล่า social infuencer ก็สามารถเข้าถึงสัญญาณเตือนที่ถูกส่งมาจากพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อนำความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่ายมาร่วมกันก็จะช่วยเหลือป้องกัน และระงับการฆ่าตัวตายได้ทั้งนี้จากการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวในระยะแรกพบว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจำนวนมาก

โดยผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงกุมภาพันธ์ 2565 พบว่ากระบวนการดำเนินงานดังกล่าวสามารถช่วยเหลือประชาชนที่มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายไปได้รวม 308 คน โดยประเด็นปัญหาที่พบในการฆ่าตัวตาย คือ เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว, ความรัก, เศรษฐกิจการเงิน, การเจ็บป่วย, การพนัน, การปรับตัว, การรับประทานยาจิตเวชไม่ต่อเนื่อง, สัมพันธภาพกับเพื่อน, การเรียน, และการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทั้งนี้ยังพบอีกว่า ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือมีกลุ่มผู้ที่มีประวัติเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตจำนวน 66 คน

นอกจากนี้ยังพบว่า ข้อมูลจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จากศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในปี 2564 มากถึง 4810 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 7.35 ต่อประชาชนแสนคน ชื่อว่าการดำเนินงานในระยะต่อไปจะสามารถระงับยับยั้งผู้ที่จะก่อเหตุฆ่าตัวตายได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ .-

5 April 2565

ที่มา The Nation

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 418

 

Preset Colors