02 149 5555 ถึง 60

 

กรมสุขภาพจิตแนะนำหลัก “ย อ ด” ดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ

กรมสุขภาพจิตแนะนำหลัก “ย อ ด” ดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ

สธ. 12 เม.ย.- กรมสุขภาพจิตแนะนำครอบครัวไทยต้องใช้ ย อ ด (ยอ.. ออ.. ดอ..) ประกอบด้วย “ย” คือ ให้การยกย่อง “อ” คือ เอาใจใส่ ทั้งอารมณ์และความรู้สึก และ “ด” คือ ดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์จริต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด 19 ลง เพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสกลับไปบ้านเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเพื่อแสดงความกตัญญู อีกทั้งกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขเร่งทำความเข้าใจและฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้สูงอายุ เพื่อต้อนรับ ลูก-หลาน กลับบ้านอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งวันสงกรานต์เป็นเทศกาลที่สำคัญของคนไทยทุกครอบครัวและยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วย ในโอกาสนี้เมื่อครอบครัวได้มีโอกาสพบหน้ากัน กระทรวงสาธารณสุขขอฝากข้อแนะนำในการดูแลผู้สูงอายุด้วยหลักการง่ายๆ คือ ย อ ด (ยอ..ออ..ดอ..) ประกอบด้วย “ย” คือ ให้การยกย่อง ให้การยอมรับให้ความสำคัญ เช่น การไปขอคำปรึกษาจากท่าน หรือแสดงมุฑิตาจิตในวาระสำคัญตามโอกาส “อ” คือ เอาใจใส่ ทั้งอารมณ์และความรู้สึก โดยการ พูดคุย ไถ่ถามถึงสารทุกข์สุกดิบอย่างสม่ำเสมอ และ “ด” คือ ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ รวมถึงการพาไปพบแพทย์เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพ เพราะผู้สูงอายุ คือคุณค่าทางสังคม ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ ขอให้ลูกหลานเชิดชูผู้สูงอายุ ระลึกถึงท่าน และขอให้ผู้สูงอายุได้ใช้ความรู้ความสามารถอันทรงคุณค่าของท่านนำไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นหรือชุมชนที่ท่านอยู่ ตามความชอบ เวลา และโอกาส ขอให้ลูกหลานนำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติเพราะหลักการนี้เป็น ยอด แห่งความสุขของผู้สูงอายุ ที่จะทำให้ผู้สูงอายุ มีความสุขกาย สุขใจ สุขสังคม

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการสำรวจของกรมสุขภาพจิต ในผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะติดบ้านหรือติดเตียงกว่า 40,000 คน พบว่า ประมาณ 30 % ของผู้สูงอายุมีปัญหาการนอน คือ นอนไม่หลับ หลับยาก หลับๆ ตื่นๆ หรือตื่นแล้วนอนต่อไม่ได้ ซึ่งมีผลให้เกิดความรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่สบายตัว ไม่สบายใจ เกิดความกังวล และรู้สึกซึมเศร้าได้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุด้วย หากลูกหลานมีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิด ดูแล โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้านหรือติดเตียง ขอให้ช่วยกันไต่ถามถึงความรู้สึก ความในใจ ที่เกิดขึ้นจากการนอนไม่หลับ การมีภาวะซึมเศร้า ภาวะความเครียดของท่านแล้วเราจะได้ช่วยกันคลี่คลายปัญหาเหล่านั้น เพื่อให้ครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขทำให้สังคมผูกพันด้วยสายใยที่แนบแน่นยิ่งขึ้น

กรมสุขภาพจิตมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้สูงอายุไทยมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง และเชื่อมั่นว่าหลักการ ย อ ด จะทำสถาบันครอบครัวและผู้สูงอายุเข้มแข็ง และส่งเสริมสุขภาวะทางใจในประเด็นอื่น ๆ ให้ดีขึ้นได้อีกด้วย อีกทั้งเชิญชวน ให้ลูกหลานตระหนักถึงคุณค่าของเวลา และหาโอกาสใช้เวลาในครอบครัวร่วมกับผู้สูงอายุให้ดีที่สุด เพราะ “ใจที่ไม่อ่อนไหว จะนำมาซึ่งกายที่ไม่อ่อนแอ” .-สำนักข่าวไทย

12 April 2565

ที่มา The Nation

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 326

 

Preset Colors