02 149 5555 ถึง 60

 

นักไวรัสวิทยาเผยข่าวดี! โมเดอร์นาพัฒนาวัคซีนรุ่น 2 คืบหน้ามาก

นักไวรัสวิทยาเผยข่าวดี! โมเดอร์นาพัฒนาวัคซีนรุ่น 2 คืบหน้ามาก

นักไวรัสวิทยาเผยข่าวดี ก่อนโอมิครอนระบาดโมเดอร์นาได้พัฒนาวัคซีนรุ่น 2 แล้ว และเริ่มทดสอบในอาสาสมัครไปถึงเฟส 2 ซึ่งผลเบื้องต้นป้องกันสายพันธุ์ดั้งเดิมและโอมิครอนได้ดีกว่าแบบแรก

20 เม.ย.2565 - ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ก่อนหน้าโอมิครอนระบาด Moderna ได้พัฒนาวัคซีนรุ่น 2 เอาไว้ โดยออกแบบให้เป็นวัคซีนที่เป็น Bivalent คือ มี mRNA ที่สร้างโปรตีนหนามสไปค์ของสายพันธุ์ดั้งเดิม ผสมกับกับ mRNA ของสไปค์สายพันธุ์เบตา โดยผสมกันอย่างละครึ่ง เรียกวัคซีนรุ่นใหม่นี้ว่า mRNA-1273.211 ซึ่งแตกต่างจากรุ่น 1 ที่ใช้กันอยู่ตอนนี้( mRNA-1273)

ทีมวิจัยของ Moderna ได้เริ่มทำการทดสอบในอาสาสมัครไปถึงเฟส 2 แล้ว แต่มีการระบาดของโอมิครอนเกิดขึ้นเสียก่อน จึงทำให้แผนของการใช้วัคซีนสูตรนี้อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นวัคซีนที่จำเพาะต่อโอมิครอนมากกว่า

ผลงานวิจัยที่ทำการทดสอบ mRNA-1273.211 เป็นเข็มกระตุ้นที่ 3 ในอาสาสมัครออกมาแล้วดูเหมือนว่า วัคซีนรุ่นนี้จะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าวัคซีนรุ่นแรกครับ โดยภูมิจากซีรั่มของอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนรุ่น 2 นี้ สามารถยับยั้งไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิม เบตา เดลตา และ โอมิครอนได้ดีกว่ารูปแบบแรก ภูมิคุ้มกันดูเหมือนจะตกช้าลงกว่าแบบแรกด้วยเช่นกัน โดยวัดที่ 6 เดือน (181 วัน) หลังเข็มกระตุ้น ภูมิต่อโอมิครอนจากวัคซีนรุ่น 2 ยังมีสูงกว่าการกระตุ้นด้วยวัคซีนรุ่นแรกประมาณ 2.15 เท่า (317 เทียบกับ 146) วัคซีนสูตรนี้ดูมีแนวโน้มที่ดี และน่าจะเป็นวัคซีนรุ่นใหม่แทนตัวเดิมที่ใช้อยู่ได้

20 April 2565

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 288

 

Preset Colors