02 149 5555 ถึง 60

 

"กรมอนามัย" แนะ 6 วิธีทำงานนอกบ้าน ให้ปลอดภัยจาก "โควิด-19"

"กรมอนามัย" แนะ 6 วิธีทำงานนอกบ้าน ให้ปลอดภัยจาก "โควิด-19"

"กรมอนามัย" แนะ 6 วิธี ไปทำงานนอกบ้านให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค "โควิด-19" พร้อมย้ำสถานที่ทำงานต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด

วันที่ 25 เม.ย. 2565 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่ไม่ได้ Work From Home เนื่องจากยังคงมีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำงาน อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ เนื่องจากการสัมผัสพื้นผิวร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ เป็นต้น วัยทำงานจึงต้องคุมเข้มตามหลักปฏิบัติ 6 วิธี อยู่ที่ทำงานอย่างปลอดภัยจากโควิด-19 ดังนี้

1. ก่อนเข้าทำงานต้องประเมินตนเอง ผ่านระบบ "ไทยเซฟไทย" หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ หากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ให้แจ้งหัวหน้างาน และปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานที่กำหนดไว้

2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และล้างมือบ่อยๆ

3. หมั่นทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ โต๊ะทำงาน

4. ใช้รูปแบบ Online แทนการรวมกลุ่มพูดคุย หรือการประชุม

5. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น

6. แยกกันกินอาหาร เว้นระยะห่างกับผู้ร่วมงาน สำหรับกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ หน่วยงานควรพิจารณาใช้มาตรการ Work From Home ให้มากที่สุด

สำหรับสถานที่ทำงาน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น ทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์ ห้องอาหาร ห้องน้ำ มีการกำหนด และตรวจสอบการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงาน อุปกรณ์ เครื่องใช้ทุกรอบการปฏิบัติงาน มีภาชนะรองรับขยะประเภทต่างๆ อยู่ในสภาพดี และกำหนดจุดรวบรวม

ทั้งนี้ เพื่อรอการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง มีมาตรการควบคุมจำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่ให้แออัด โดยลดการรวมกลุ่มระหว่างบุคคล เช่น สลับเวลาในการเข้างาน เวลาพัก หรือเวลากินอาหาร หากพื้นที่จำกัดไม่สามารถจัดโต๊ะให้เว้นระยะห่างได้ถึง 1 เมตร ให้ทำฉากกั้น ภายในอาคารให้มีการระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง รวมทั้งทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดี.

26 April 2565

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 229

 

Preset Colors