02 149 5555 ถึง 60

 

"อนุทิน" ดัน "โควิด" โรคถิ่น พลิกฟื้นแรงงาน ปั้นคนดูแล "กาย-ใจ-การเงิน" ลดวัยทำงานเครียด-ปลิดชีพตนเอง

"อนุทิน" ดัน "โควิด" โรคถิ่น พลิกฟื้นแรงงาน ปั้นคนดูแล "กาย-ใจ-การเงิน" ลดวัยทำงานเครียด-ปลิดชีพตนเอง

"อนุทิน" เร่งดันโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ช่วยผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน กรมสุขภาพจิตร่วม กพร. - ธปท.พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่แรงงาน ดูแลกาย-ใจ-การเงิน ฝ่าวิกฤตโควิด ช่วยลดเครียด ฆ่าตัวตาย

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า วันที่ 1 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อเชิดชูศักดิ์ศรีผู้ใช้แรงงาน ซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศ ทั้งนี้ 2 ปีที่ผ่านมาจากผลกระทบของโรคโควิด 19 จึงจะดำเนินการเพื่อให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ให้ผู้ประกอบการและสภาพเศรษฐกิจพลิกฟื้นกลับมาอย่างเต็มที่ ซึ่งแรงงานไทยมีความพร้อม มีต้นทุนศักยภาพและจิตบริการที่โดดเด่น เป็นโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม โดยเร็วๆ นี้ ไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน เป็นจุดหมายของอุตสาหกรรมจัดประชุมและนิทรรศการ และศูนย์กลางการรักษาพยาบาลด้านสุขภาพครบวงจร เป็นการสร้างโอกาส สร้างงานและรายได้ให้กับพี่น้องแรงงาน

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิดส่งผลต่อประชาชนทั้งสุขภาพ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ด้านเศรษฐกิจที่นำมาสู่ภาวะหนี้สินสะสมจนเกิดความเครียด ซึมเศร้า หรือภาวะฆ่าตัวตายในบางรายที่ไม่สามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ วัยแรงงานปัจจุบันจัดเป็นกลุ่มแซนวิชเจเนอเรชั่น คือ เผชิญหน้าและแบกรับปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งตนเองและครอบครัว ช่องทางความช่วยเหลือที่จะเข้าถึงกลุ่มวัยแรงงานที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย ใจ สุขภาวะทางการเงิน ยังมีน้อยมาก หากแก้ปัญหาไม่ครอบคลุมรอบด้านก็บั่นทอนความสุขของแรงงานและครอบครัว

กรมสุขภาพจิตจึงร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการดูแลให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกาย ใจ และการเงิน เพื่อช่วยเหลือแรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยช่วง ก.พ.2565 จัดอบรมให้กับเครือข่ายนักทรัพยากรบุคคลในสถานประกอบการต้นแบบ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และยังมีแผนขยายผลไปยัง 7 เขตสุขภาพทั่วประเทศ เพื่อให้พี่น้องแรงงานไทยเข้าถึงการดูแลมากขึ้น

"ขอให้นายจ้างช่วยกันส่งเสริมสวัสดิภาพของลูกจ้าง ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาวะทางเศรษฐกิจ สนับสนุนสร้างทางเลือกในการสร้างสุขภาวะให้กับแรงงานไทย เพราะเรากำลังจะผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน เหมือนฟ้าหลังฝนมีความสดใสรออยู่ข้างหน้าเสมอ" พญ.อัมพรกล่าว

2 May 2565

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 298

 

Preset Colors