02 149 5555 ถึง 60

 

ปลัด สธ.ชี้โควิดกรุงเทพฯ เข้าใกล้โรคประจำถิ่น แนะ กทม.ผ่อนกิจการแบบค่อยเป็นค่อยไป

ปลัด สธ.ชี้โควิดกรุงเทพฯ เข้าใกล้โรคประจำถิ่น แนะ กทม.ผ่อนกิจการแบบค่อยเป็นค่อยไป

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย

พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ สธ. และผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 13 นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัด สธ. ร่วมหารือกับ พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) และคณะ เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมพื้นที่กรุงเทพมหานครรับมือโรคโควิด-19 ตามแนวทางการขับเคลื่อนบริหารจัดการโรคโควิด-19 แบบโรคประจำถิ่น (Endemic approach)

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย

เริ่มคลี่คลายมากขึ้น หลายจังหวัดมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง สธ.ได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ตามแนวทาง 2 U 3 พอ ได้แก่ Universal Prevention

ใช้การป้องกันตนเองขั้นสูงสุดต่อเนื่อง, Universal Vaccination ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม, มีเตียงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยโควิด-19, มียาและวัคซีนฉีดเพียงพอให้ประชาชน และมีบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยเพียงพอ

“สำหรับกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่หนึ่งที่สถานการณ์ดีขึ้นเช่นกัน ผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อได้รับการดูแลรักษาที่บ้าน (Home Isolation) และแบบผู้ป่วยนอก เจอ แจก จบ ขณะที่การฉีดวัคซีนมีความครอบคลุมสูง คือ เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ได้เกินร้อยละ 100 ส่วนเข็มกระตุ้น หรือเข็มที่ 3 มีความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 60 สามารถเดินหน้าเข้าสู่การเป็นพื้นที่บริหารจัดการโรคโควิด-19 แบบโรคประจำถิ่น (Endemic Sandbox) จึงได้แนะนำให้มุ่งเน้นการจัดการในพื้นที่สำคัญ เช่น สวนสาธารณะ ที่มีคนจำนวนมาก กิจการที่มีความเสี่ยง เช่น ผับ บาร์ รวมถึงขนส่งสาธารณะต่างๆ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการผ่อนคลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ประชาชนค่อยๆ ปรับตัว และการเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น” นพ.เกียรติภูมิกล่าว

3 May 2565

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 279

 

Preset Colors