02 149 5555 ถึง 60

 

ใช้กลไก Metaverse บริการจิตเวชและสุขภาพจิต

ใช้กลไก Metaverse บริการจิตเวชและสุขภาพจิต

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จับมือ บ.Ever Medical Technology พัฒนานวัตกรรมการบริการจิตเวชและสุขภาพจิต ผ่านกลไกของ Metaverse ระบบ VR AR AI

วันนี้ (10 พ.ค 2565) อธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานการลงนามบันทึกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กับ บริษัท เอเวอร์ เมดิคอลเทคโนโลยี จำกัด โครงการสาธิตการใช้เทคโนโลยี VR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางระบบ Online

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การพัฒนานวัตกรรมการบริการทางด้านจิตเวชและสุขภาพจิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะในบริบทของสังคมเมืองที่เทคโนโลยีการสื่อสารบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มผู้มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี การสร้างระบบบริการสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว คลอบคลุมผู้รับบริการทุกกลุ่ม และสามารถลดความรู้สึกกังวลใจของผู้รับบริการในประเด็นการถูกตีตราทางสังคม (Social Stigma) ทำให้ผู้รับบริการยินดีเข้าสู่ระบบบริการมากยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีพัฒนาบริการทางจิตเวชและสุขภาพจิตผ่านกลไก Metaverse เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้จากทุกที่ ทุกเวลา อย่างเต็มใจ

โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับบริการดังแต่ก่อน มีแนวโน้มได้รับความนิยม และเป็นที่การยอมรับมากขึ้น จึงเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนางานบริการจิตเวชและสุขภาพจิต เพื่อมุ่งสู่การเป็น Virtual Hospital ซึ่งในอนาคต เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาช่องทางการรับบริการจิตเวชและสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและการพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในอนาคตต่อไป

นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า ในปัจจุบันพบว่า มีผู้ป่วยจากเขตเมืองจำนวนหนึ่งที่มีความประสงค์จะทำการรักษาจากบ้าน ผ่านทางเลือกต่างๆที่ อาทิ การรักษาผ่านระบบ Telemedicine การรักษาผ่านระบบยาไปรษณีย์ หรือร้านยาใกล้บ้าน และผู้ป่วยตลอดจนประชาชนที่ต้องการเข้าถึงบริการเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี การการพัฒนาระบบบริการ ร่วมกับบริษัท Ever Medical Technology จำกัด

ผ่านกลไกของ Metaverse ระบบ VR AR ตลอดจน AI ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เน้นการบูรณาการรูปแบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาช่องทางให้คำปรึกษาทางไกลผ่านระบบ VR ในการเข้าถึงบริการทางจิตเวชของผู้ป่วยที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน และเป็นการพูดคุยผ่านบรรยากาศที่ผ่อนคลายแทนห้องตรวจสี่เหลี่ยมแบบเดิม อันจะเป็นการเริ่มต้นเพื่อมุ่งไปสู่บริการแบบ Virtual Hospital ในอนาคต

นายภาณุสิชฌ์ ชมะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท เอเวอร์ เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับการรักษาให้ไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในโรงพยาบาลอีกต่อไป รวมถึงช่วยให้คนไข้เป็นศูนย์กลางในการรักษาอย่างแท้จริง โดยเทคโนโลยี Metaverse เป็นการทำให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างอิสระจากทั่วทุกมุมโลก โดยในครั้งนี้จะนำมาปรับใช้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาบนโลกเสมือนจริง เปิดประตูสู่การมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายใจ

กรมสุขภาพจิตยังมีแผนที่จะพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ป่วยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา อาทิเช่น การใช้เทคโนโลยีทั้งในมิติการฝึกกายภาพบำบัดที่บ้าน การจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อลดความวิตกกังวล รวมไปถึงการ AI Psychiatric Bot อีกด้วย

11 May 2565

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 584

 

Preset Colors