02 149 5555 ถึง 60

 

จิตแพทย์ชี้สาเหตุงมงายอาจเป็นช่วงที่ชีวิตยากลำบาก

จิตแพทย์ชี้สาเหตุงมงายอาจเป็นช่วงที่ชีวิตยากลำบาก

จิตแพทย์ชี้สาเหตุความเชื่อสิ่งที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์หรือเรียกว่างมงาย ไม่ได้มาจากปัจจัยไอคิวเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นช่วงที่ ชีวิตมีความยากลำบากพญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เมื่อเทียบไอคิวเด็กไทยกับหลายประเทศทั่วโลกพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน ถือเป็นประเทศที่มีเด็กไอคิวสูงในระดับต้นของโลก คือ 106 และ 108 ซึ่งถือว่าล้ำหน้าไทยไป 5-6 แต้ม

พญ.อัมพร กล่าวต่อว่า ไอคิวมาจากองค์ประกอบทางชีวภาพที่สำคัญ หรือพันธุกรรมซึ่งตนยืนยันว่าประเทศไทยไม่ด้อยกว่าประเทศใด แต่สิ่งสำคัญที่รบกวนปัญหาไอคิวของไทยในอดีตคือ ภาวะโภชนาการ ทั้งโภชนาการของแม่, ของทารกในครรภ์ และเด็กทารก 2-3 ปีแรก คือขาดทั้งธาตุเหล็กและไอโอดีน ทำให้เด็กไทยในช่วงที่ผ่านมามีไอคิวไม่เป็นไปตามที่ควร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่ความรู้ด้านโภชนาการยังไม่ดีพอ ทุกหน่วยงานจึงร่วมกันส่งบุคลากรที่มีความรู้ว่าไปเร่งพัฒนาไอคิวเด็กก็น่าจะสูงกว่านี้ได้อีกอธิบดีกรมสุขภาพจิต ตอบคำถามถึงเหตุใดจึงยังมีคนไทยบางส่วนมีความเชื่อที่ไม่เป็นเหตุผลหรือเรียกว่างมงาย ว่า จริง ๆ ยังมีอีกหลายพื้นที่ในไทย มีกลุ่มชุมชนที่มีประเด็นเรื่องของความเชื่อ ซึ่งสาเหตุไม่ได้เกิดจากไอคิวทั้งหมด อาจเกิดจากการบ่มเพาะการปลูกฝั่ง พื้นฐานครอบครัว จากสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่จากสถานการณ์ในชีวิตช่วงนั้น หากเราอยู่ในสภาพชีวิตช่วงที่มีความสุข อบอุ่นใจทุกอย่างมั่นคง เราจะเชื่อในสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นปัจจุบันและจับต้องได้ ตรงกันข้ามหากอยู่ในสถานการณ์ที่ชีวิตเคว้งคว้าง มีอุบัติภัย มีความหวาดกลัวมาก ทำให้วิทยาศาสตร์ช่วยเหลือเราได้ไม่ดี หลายคนจะมีกลไกในจิตใจไปเชื่อในสิ่งที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แทน

พญ.อัมพร ให้สัมภาษณ์ถึงยา Alprazolam ว่าเป็นยาคลายกังวล ถ้ามองในมิติทางการแพทย์เป็นยาที่มีประโยชน์มาก ใช้สำหรับรักษาอาการวิตกกังวลเฉียบพลัน ใช้คลี่คลายและรักษาบางโรคได้ แต่ยาทุกอย่างมีทั้งเป็นประโยชน์และอาจมีผลกระทบ ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ จึงจำเป็นต้องใช้ ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ alprazolam ข้อเสียคือ หากใช้ไปนาน ๆ ร่างกายจะมีการปรับตัวที่ทำให้เกิดอาการอยาก ต้องการยานั้น อาจเกิดความหงุดหงิด กระวนกระวายเมื่อไม่ได้รับยา จนเมื่อได้กินยานั้นจึงจะคลายความกระวนกระวาย หรือบางรายอาจมีอาการที่นอนไม่หลับถ้าไม่ได้กินยา เนื่องจาก alprazolam อาจเกิดอาการติดหรือเสพติดยาได้ หรือหากใช้ในขนาดที่ไม่ถูกต้องผลเสียจะเกิดอาการง่วงซึม ควบคุมสติได้ไม่ดี จึงถูกจัดเป็นยาที่ต้องควบคุม ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น ไม่สามารถซื้อหาได้ตามร้านขายยาหากมีการจำหน่ายเองถือว่าผิดกฎหมาย

11 May 2565

ที่มา กรมสุขภาพจิต

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 274

 

Preset Colors