02 149 5555 ถึง 60

 

กรมสุขภาพจิต ร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพใจวัยทำงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องในเดือนแห่งสัปดาห์สุขภาพจิต พร้อมเดินหน้าแนะนำ เพื่อนดีดูแลใจด้วย วัดใจ.com

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2566) กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิต แก่เจ้าหน้าที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องในเดือนแห่งสัปดาห์สุขภาพจิต โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง

นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ วันที่ 1-7 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นช่วงสัปดาห์สุขภาพจิต ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมากรมสุขภาพจิตจึงได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้างความตระหนักให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งธีมงานในปีนี้ได้มีการนำเรื่องของการดูแลช่วยเหลือจากเพื่อนสู่เพื่อนภายใต้แนวคิด “Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” เพราะจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ประเทศไทยได้พบในระยะ 2-3 ปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดโรคระบาด สถานการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติและความรุนแรง ต่างร่วมสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนทั้งทางกายและทางใจ ซึ่งการที่ประเทศไทยผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ มาได้เป็นอย่างดีส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับมีเป้าหมายในการที่จะช่วยเหลือและบรรเทาเหตุเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตดังเช่นปกติ โดยอีกส่วนที่สำคัญคือเรื่องความเข้มแข็งทางใจของพี่น้องประชาชนที่นอกจากจะดูแลตนเอง ในหลายภาคส่วนยังพร้อมที่จะเป็นเพื่อน และหยิบยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ก้าวข้ามสถานการณ์ที่ลำบากไปด้วยกัน กรมสุขภาพจิตจึงขอสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมกันรณรงค์ให้รู้เท่าทันสัญญาณใจของตนเองด้วย www.วัดใจ.com เพื่อรู้เท่าทันและเข้าถึงกระบวนการรักษาแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที การมาร่วมให้ความรู้และแนะนำบริการทางสุขภาพจิตแก่บุคลากรและบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ จึงถือว่ากรมสุขภาพจิตมาในฐานะเพื่อนดี ที่จะมาให้ความรู้และแนะนำบริการดูแลสุขภาพใจให้กับพี้น้องวัยทำงานต่อไป เพราะเราเชื่อว่าการดูแลจากการป้องกันปัญหาที่ดีย่อมดีกว่าการเจ็บป่วยและทำการรักษาอีกด้วย

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ต้องขอขอบคุณธีรยุทธ ศักดิ์วิลาสตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล และคณะจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ได้สนับสนุนให้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพจิตให้กับเจ้าหน้าที่ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมมีความต้องการที่จะเข้าถึงเรื่องของสุขภาพจิตที่เพิ่มมากขึ้น โดยถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงอยู่ในห้วงเดือนแห่งสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อรณรงค์สร้างการร่วมแรง ร่วมใจ ทั้งด้านทรัพยากร และความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตของไทยไปข้างหน้าและกระจายไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เพื่อมุ่งเป้าให้ประชาชนไทย มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข ร่วมเป็นเพื่อนที่ดีในการดูแลใจพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง

23 November 2566

ที่มา กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Posted By ITDMH

Views, 159

 

Preset Colors